Go to Top

Delovno aktivne osebe: povprečna starost je 41,8 leta

Delovno aktivne osebe so leta 2015 v povprečju imele srednješolsko izobrazbo. Med delovno aktivnimi osebami v Sloveniji jih je 10 odstotkov imelo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 32 pa višje- ali visokošolsko. Ženske so bile v povprečju starejše kot moški, povprečna starost vseh pa je bila 41,8 leta.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Ste primerni za samozaposlitev? Naš nasvet vas ne stane nič!

Več informacij

Delovno aktivne osebe: dosežena izobrazba

Konec leta 2015 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 803.600 delovno aktivnih oseb. Med ženskami, ki so bile konec leta 2015 delovno aktivne, je bilo takih, ki so imele končano višje- ali visokošolsko izobrazbo, okoli 42 odstotkov, med takrat delovno aktivnimi moškimi pa jih je bilo višje- ali visokošolsko izobraženih približno 24 odstotkov, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs).

Delovno aktivne osebeMed delovno aktivnimi osebami v javnem sektorju jih je imelo višje- ali visokošolsko izobrazbo skoraj 53 odstotkov. Delež delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo glede na vse delovne aktivne osebe v dejavnosti je bil največji v dejavnosti izobraževanjem, in sicer je znašal dobrih 68 odstotkov, sledile so strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti odstotki ter dejavnost javne uprave in obrambe ter dejavnost obvezne socialne varnosti, obe z okoli 62 odstotki.

Povprečna starost delovno aktivnih oseb je bila lani 41,8 leta.

Klikni in deli

Delovno aktivne osebe: ženske v povprečju nekoliko starejše od moških

Delovno aktivne osebe so imele konec leta 2015 povprečno 41,8 leta. Delovno aktivne ženske so bile stare povprečno 42 let, moški pa 41,6 leta. Skoraj 27 odstotkov delovno aktivnih oseb je bilo starih 50 ali več let (26,6 odstotka vseh žensk in skoraj 27 odstotkov vseh moških), 13,3 odstotka delovno aktivnih oseb pa je bilo starih 29 ali manj let, med njimi skoraj 12 odstotkov vseh žensk in skoraj 15 odstotkov vseh moških.

Morda vas zanima tudi:

Starostna struktura po dejavnostih pokaže, da je bil delež oseb, starih 50 ali več let, glede na število vseh delovno aktivnih oseb v dejavnosti največji v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, sledile so dejavnosti poslovanje z nepremičninami, oskrba z električno energijo, plinom in paro ter oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Usposabljanje delavcev, tudi študentov, je zakonska dolžnost vsakega delodajalca!

Več informacij

Delovno aktivni invalidi

V Sloveniji je bilo konec leta 2015 delovno aktivnih invalidov (brez kmetov) približno 30.800, moških za nekaj več kot žensk (900 več). Največ delovno aktivnih invalidov (brez kmetov) je bilo v osrednjeslovenski regiji (29 odstotkov), sledili sta savinjska podravska statistična regija.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja