Go to Top

Kode namena na UPN obrazcih za podjetnike

Katere kode namena so pri plačilu z UPN obrazcem za podjetnike najbolj uporabne?

UPN pomeni univerzalni plačilni nalog. Ta se uporablja tako za domača kot tudi čezmejna plačila v evrih, ki je nadomestil stare papirne obrazce: posebno položnico (PP02), plačilni nalog (BN02) in nalog za regulirano čezmejno plačilo (RP01). Obrazec UPN se uporablja za negotovinska plačila, gotovinska plačila, polog gotovine in dvig gotovine.

Plačevanje z obrazcem UPN je prineslo tudi nekatere novosti, in sicer je bila s 1. novembrom 2010 v različnih državah območja SEPA (enotno območje plačil v evrih) uvedena enotna evropska referenca. Pred zapisom evropske reference je treba dodati oznako RF, pred domačo referenco (model in sklic) pa oznako SI. Odpravljena je bila tudi vrsta posla pri označevanju plačil, uvedene so bile kode namena, ki podrobneje opisuje namen plačila.

Izvajanje plačil je z obrazcem UPN poenostavljeno in bolj racionalno, saj plačniki za plačilo svojih obveznosti uporabljajo le en obrazec UPN.

Kode namena za podjetnike

 • AEMP (aktivna politika zaposlovanja; plačila storitev, subvencije za samozaposlitev ali zaposlitev, povračila stroškov, nadomestila za plače, denarne dajatve (dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz)
 • BEXP (poslovni izdatki; plačilo poslovnih izdatkov (reprezentanca, službena potovanja, kilometrina, dnevnice, kotizacija, nočnina)
 • BONU (bonus; regres, odpravnina, jubilejna nagrada, pogodbeno delo, rente, priznavalnina, podjemna pogodba, študentsko delo, avtorski honorar, sejnina, nagrada, plačilo vojnim veteranom)
 • BLDM (vzdrževanje zgradb; plačilo za vzdrževanje nepremičnin (npr: redno vzdrževanje dvigal, tekočih stopnic, ogrevanje, vodovodne napeljave, klimatski sistem)
 • COST (stroški; plačilo različnih vrst stroškov)
 • CSDB (denarno izplačilo; izplačilo denarnih sredstev (gotovina))
 • HLTI (zdravstveno zavarovanje)
 • IVPT (pačilo računov)
 • OTCL (plačilo drugih storitev v zvezi s telekomunikacijo)
 • PHON (plačilo telefonskega računa)
 • PPTI (plačilo zavarovanja lastnine)
 • PRCP (plačilo izdatkov; potni stroški, malica in drugi izdatki, ki se nanašajo na izplačilo pri plači)
 • RENT (najemnina)
 • SALA (izplačilo plač, porodniške)
 • SUPP (plačilo dobaviteljem)
 • TAXS (plačilo davka na dohodek iz kapitala (obresti, dividende, vrednostni papirji), dohodnine (iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja), dohodnine iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, iz dajanja premoženja v najem, od dohodka iz dejavnosti pri s.p.)
 • TRAD (trgovinske storitve)
 • WTER (vodarina; plačilo vode, kanalščine, priključnine in ostalih storitev povezanih z oskrbo z vodo
 • VATX (plačilo davka na dodano vrednost)

Želite izvedeti več o podjetniških osnovah? Prijavite se na izobraževanje Abeceda poslovanja, ker vas bomo seznanili z osnovnimi pojmi in obveznostmi.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja