Go to Top

Davčni register in prijava bančnega računa v tujini

Kaj je davčni register in kdo ga vodi? Ali veste, da ste dolžni prijaviti v tujini odprt bančni račun? Kam ste ga dolžni prijaviti? Če ste v dvomih, se obrnite na naše davčne svetovalce.

Informativni izračun plače

Zakon o finančni upravi (ZFU) določa, da Finančna uprava RS zbira podatke, ki jih nato zapiše v davčni register.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Davčni register se vzpostavi na podlagi davčne številke, ki se zavezancu dodeli ob vpisu v davčni register.
Novorojenček s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Sloveniji se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti. Potrdilo o davčni številki novorojenčka prejmeta starša po pošti približno v mesecu dni po otrokovem rojstvu.

Fizična oseba, ki v Sloveniji nima stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča, pa dosega na območju Republike Slovenije obdavčljive dohodke mora sama predložiti prijavo za vpis v register. Prijavo za vpis v davčni register je dolžan predložiti tudi lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja na območju Republike Slovenije.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Davčni register vključuje osebne podatke posameznika kot so npr.:

 • osebno ime, spol, datum in kraj rojstva, datum smrti,
 • enotno matično številko občana (EMŠO),
 • podatki o državljanstvu,
 • davčna številka,
 • naslov stalnega in začasnega prebivališča, naslov za vročanje (občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, oznaka stanovanja, poštna številka in datum prijave prebivališča),
 • naslov stalnega in začasnega prebivališča, naslov za vročanje (občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, oznaka stanovanja, poštna številka in datum prijave prebivališča),
 • podatki o družini,
 • podatki o obveznem socialnem zavarovanju,
 • podatki o postopkih zaradi insolventnosti,
 • številke bančnih računov v Republiki Sloveniji in številke bančnih računov zunaj nje.

Vsaka fizična oseba, ki odpre bančni račun v tujini, mora to prijaviti. Prijavo odprtja bančnega računa je potrebno prijaviti Finančni upravi v osmih dneh od odprtja.

Bančnih računov, ki so odprti v Republiki Sloveniji, ni potrebno prijaviti. Finančna uprava Republike Slovenije pridobi podatke o bančnem računu v Republiki Sloveniji po uradni dolžnosti.

Pravni nasvet

Bančni račun lahko prijavite pisno; preko izpolnjenega obrazca:

 • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja eDavki,
 • osebno ali po pošti, in sicer na kateremkoli finančnem uradu.

Vse spremembe podatkov (npr. datum zaprtja računa v tujini, ipd.) je potrebno finančnemu uradu sporočiti v osmih dneh po nastanku spremembe.

Ne veste ali ste se dolžni vpisati v davčni register? Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja