Go to Top

Davčni postopek: spremembe za samostojne podjetnike!

Če bo davčni postopek dobil novo podobo v slovenski zakonodaji, bo Finančna uprava RS (Furs) po novem nekaterim zavezancem (samozaposlenim osebam, družbenikom, kmetom, ki so obvezno ali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, davčnim zavezancem, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic – t. j. popoldanskim s. p. in ostalim prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje) izdal predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost. S tem naj bi se vzpostavila možnost znižanja stroškov vodenja računovodstva tem zavezancem, davčnemu organu pa bi se zagotovili pogoji za pravilno in pravočasno pobiranje prispevkov.

To je velik korak naprej, glede na to, da so do sedaj podjetniki morali na plačevanje socialnih prispevkov misliti sami, predvsem manjši pa so imeli pri tem lahko težave. Več o tem si lahko preberete v članku S. p., socialni prispevki so vaša skrb, ne čakajte položnice s Fursa!

Ostale spremembe, ki jih predvideva zakon, si lahko preberete v nadaljevanju.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Davki sem, davki tja. Podjetniki, poznate vso zakonodajo s področja gospodarstva?

Več informacij

Davčni postopek v zakonodaji: spremembe

  • Pri izplačilu plač zamik roka plačila davkov in prispevkov za 5 dni, kar naj bi zavezancem za plačilo davka omogočilo večjo likvidnost, plačilno sposobnost in lažje poplačilo davkov in prispevkov.
  • Določitev dodatnih možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga. Davčni organ bo lahko v primerih poenostavljene prisilne poravnave dovolil obročno plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih.
  • davčni postopekSistemska prenovitev obrestovanja v vseh fazah (ne)izpolnjevanja davčnih obveznosti na način, da se obrestna mera povišuje s fazo neizpolnjevanja obveznosti. Po novem bi letne obrestne mere znašale za odlog ali obročno plačilo davka 2 odstotka; za predložitev davčne napovedi in davčnega obračuna na podlagi samoprijave 3 odstotke; predložitev davčnega obračuna znotraj DIN (nov institut) 5 odstotkov; po odločbi, ki jo izda davčni organ v davčnem inšpekcijskem nadzoru 7 odstotkov; obrestna mera zamudnih obresti pa ostane nespremenjena, in sicer 9 odstotkov.

Obiščite seminar, kjer vas pripravimo, da inšpekcijo pričakate s poznavanjem svojih dolžnosti in pravic!

  • Davčni inšpekcijski nadzor predvideva odpravo izdaje sklepa o razširitvi davčnega inšpekcijskega nadzora, črta dolžnost davčnega organa, da že pred sestavo zapisnika o davčnem inšpekcijskem nadzoru davčnega zavezanca pisno seznani z rezultatom nadzora ter uvaja nov institut in sicer predložitev davčnega obračuna ali popravka davčnega obračuna znotraj davčnega inšpekcijskega nadzora, če mu bo to dovolil davčni organ. Dovolitev je odvisna od tega, ali je davčni zavezanec predložil davčni obračun in če je davčni zavezanec plačal davek skupaj s 5-odstotnimi obrestmi. V tem primeru davčni zavezanec ne bo sankcioniran za prekršek, prav tako se davčni nadzor ne more več ponoviti.

Če bo sprejeta sprememba, bo FURS podjetnikom izdajal predizpolnjen obračun prispevkov.

Klikni in deli

  • Davčna izvršba: Razširjajo se omejitve davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu. Nedvoumno se določa, da veljajo omejitve davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke tudi za samostojnega podjetnika posameznika.
  • Drugo: Davčni organ opravi pobot med preveč plačanimi in neplačanimi davki takoj, ko stečejo pogoji zanj. Predlog spremembe zakona v tem odstavku predvideva tudi način podpisovanja upravnih aktov, ki se izdajo v e-obliki ter nekatere druge spremembe, povezane s plačnikom davka in davčne izvršbe na vrednostne papirje v povezavi s TARGET 2 – Securities ter prenosa direktiv glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja (ti. DAC3 in DAC4).

Davčni postopek v slovenskem pravnem redu tako dobiva novo podobo. Ministrstvo za finance (MF) je namreč v javno obravnavo poslalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, javna obravnava pa bo trajala do 26. junija letos.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja