Go to Top

Kje najti razpise za evropska finančna sredstva?

Podjetniki, veste, kje poiskati razpise za evropska finančna sredstva? Zagotovo bi vam dodatna finančna sredstva prišla prav, da svoje poslovanje izboljšate z dodatnim izobraževanjem, inovacijo, novo tehnologijo ali novo delovno pomočjo.

Lov za zakladom: evropska finančna sredstva

Do sredstev Kohezijskega sklada so upravičene najmanj razvite države članice EU, katerih bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca znaša manj kot 90 odstotkov povprečja EU. Med te države sodi tudi Slovenija, poleg nje pa se v isti skupini nahajajo tudi Grčija, Portugalska, Španija, Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska in Slovaška.

Kohezijska politika za obdobje 2014 – 2020 za Slovenijo predvideva dostop do skupno 4,118 milijarde evrov sredstev iz petih evropskih skladov, in sicer gre za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Od tega je Sloveniji za področje kohezijske politike iz skladov ESRR, ESS in KS na voljo 3,255 milijarde evrov sredstev, za področje kmetijstva 837,8 milijonov ter za področje pomorstva in ribištva 24,8 milijona evrov.

Na seminarju vam izdamo, kako izboljšati svojo konkurenčnost in si zagotoviti evropska sredstva!

Sredstva so namenjena investicijam, razvoju novih izdelkov (še posebej na področju tehnologije), zaposlovanju, izobraževanju ter malim in srednjim podjetjem.

Se še vedno sprašujete, kje najti razpise za evropska finančna sredstva? 

  • Za podjetniške naložbe, raziskave in razvoj preverite spletno stran Slovenskega podjetniškega sklada in SID banke ter Javne agencije za raziskovalno razvojno dejavnost RS (ARRS).
  • Če vas zanimajo spodbude za zaposlovanje, preverjajte spletne strani Zavoda RS za zaposlovanje.
  • Če se ukvarjate z kmetijstvom in gozdarstvom, boste informacije našli na spletni strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
  • Za okoljske naložbe preverite spletno stran Eko Sklada ter SID banke.
  • Če vas zanima, kako se prebiti na tuje trge, lahko več informacij najdete na Javni agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit Slovenija).

Veste, da je poslovni načrt zlati ključ za pridobitev subvencije? Brez njega je vaša konkurenca nedvomno bližje nepovratnim sredstvom, imel pa ga je tudi Steve Jobs. Naš nasvet, kako pripraviti uspešen poslovni načrt, je brezplačen!

O nekaterih evropskih finančnih spodbudah smo že pisali: 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja