Go to Top

Davčne blagajne: Globe predvidene tudi za kupce

Siva ekonomija ima številne negativne posledice, ki jih je nujno treba preprečiti.  S tem namenom je Vlada RS sprejela Akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v Sloveniji. Neobvezno izvajanje postopka potrjevanja računov po predlogu zakona je predpisano s 1. decembrom 2015, obvezno izvajanje postopka potrjevanja računov pa z 2. januarjem 2016.

Davčne blagajne bodo samo za gotovinsko poslovanje

Davčne blagajne: Globe predvidene tudi za kupceMinistrstvo za finance je pripravilo predlog zakona, s katerim bodo uvedene davčne blagajne v obliki postopka potrjevanja računa pri Finančni upravi RS v postopku izdaje računa pri gotovinskem poslovanju.

Za zavezance za izvajanje zakona ne štejejo dobavitelji – tujci, ki prodaja na daljavo in zavezanci, vključeni v sistem mini VEM v okviru DDV zakonodaje na ravni EU.

Podatki o računih bodo shranjeni

V vzpostavljenem sistemu davčnih blagajn bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS, ki bo potrdila in shranila podatke o računih v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov bo tvoril sistem, ki bo omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo. V primeru nedelovanja elektronskih naprav oziroma ko ni mogoče vzpostaviti elektronske povezave s FURS, je predpisana uporaba vezane knjige računov.

Prehodno obdobje

Do 31.12.2017 bo trajalo prehodno obdobje, v katerem se lahko zavezanci prosto odločijo o tem, ali bodo za izdajo računov uporabili elektronsko napravo z vzpostavljeno elektronsko povezavo s FURS ali vezano knjigo računov.

Če se odločijo za uporabo vezane knjige računov, je predpisana obveznost zavezancev do posredovanja podatkov o računu davčnemu organu v roku petih delovnih dni in prepoved kombiniranja uporabe elektronskih naprav in vezane knjige računov znotraj enega poslovnega prostora, zavezanec se odloči po poslovnem prostoru kaj bo uporabljal, mogoča pa je kombinacija elektronske naprave v poslovnem prostoru in vezane knjige računov na terenu.

S pomočjo davčne številke bodo odkrivali delo in zaposlovanje na črno

S predlogom zakona je določeno tudi, da se kot podatek o računu davčnemu organu sporoča podatek o delavcu (davčna številka), ki izda račun, s čimer se zasleduje cilj odkrivanja in preprečevanja zaposlovanja in dela na črno, ter zagotavljanja pravilnega obračunavanja davkov in prispevkov iz dela.

Globe

Predpisane so globe tako za zavezance, za razvijalce programske opreme, kot za kupce, ki ne ravnajo v skladu z določbami tega zakona. Kupec je dolžan prevzeti in zadržati račun ter ga ob pozivu nadzornega organa le temu tudi predložiti.

Želite izvedeti več? Vabljeni na naš seminar Abeceda poslovanja, kjer vas bomo seznanili z vsemi obveznostmi, ki jih imate kot podjetnik.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja