Go to Top

Ali lahko upokojenec odpre s. p.?

Večkrat nas sprašujete, če lahko upokojenec odpre s. p. Seveda ga lahko, vendar v tem primeru zanj velja delna pokojnina.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Tudi upokojenec lahko odpre s. p., če se ob tem odpove delu pokojnine!

Več informacij

Od januarja letos veljajo novi pogoji za upokojence, ki imajo oziroma želijo imeti s. p. Z novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) so se spremenili pogoji za tiste upokojence, ki želijo ohraniti oziroma imeti  status samostojnega podjetnika in prejemati delno pokojnino.

Prijava na brezplačno izobraževanje

upokojenec odpre s. p.Novela zakona sledi načelu enakosti in omogoča posebno obliko dvojnega statusa oziroma delo upokojencev vsem kategorijam zavarovancev. Vsi upokojenci lahko po izpolnitvi pogojev za upokojitev prejemajo 20 odstotkov pokojnine ob plači, če bodo še naprej delali.

To velja za vse zaposlene z izpolnjenimi pogoji za upokojitev, ne glede na to, ali bodo zaposleni pri delodajalcu ali pa bodo opravljali samostojno dejavnost (s. p.).

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Ali lahko upokojenec odpre s. p.?

Če želijo  zavarovanci, v tem primeru upokojenci, prejemati polno pokojnino, morajo zapreti samostojno dejavnost.

Po prenovljenih predpisih zakona lahko upokojenci, ki bodo še želeli delati, ostanejo delovno aktivni kot zaposleni ali samozaposleni za najmanj 2 uri na dan (10 do 14 ur tedensko) in v tem primeru prejemajo 75 odstotkov pokojnine. Do lani je veljalo, da lahko ostanejo delovno aktivni le za najmanj štiri ure na dan.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Lestvica delnih pokojnin za določeno število ur:

 • 75 odstotkov pokojnine, ko zavarovanec dela dve uri na dan oziroma od 10 do 14 ur tedensko,
 • 62,5 odstotkov pokojnine, ko zavarovanec dela tri ure na dan oziroma od 15 do 19 ur tedensko,
 • 50 odstotkov pokojnine, ko zavarovanec dela štiri ure na dan oziroma od 20 do 24 ur tedensko,
 • 37,5 odstotkov pokojnine, ko zavarovanec dela pet ur dnevno ali od 25 do 29 ur tedensko,
 • 25 odstotkov pokojnine, ko zavarovanec dela šest ur na dan ali od 30 do 34 ur tedensko,
 • 12,5 odstotkov pokojnine, ko zavarovanec dela sedem ur dnevno ali od 35 do 39 ur tedensko.

Podrobnosti: Delo upokojencev: plača in 20 odstotkov pokojnine.

Katere so še opcije za upokojence, ki jih mika podjetništvo?

Prijava na brezplačno izobraževanje

Ena izmed oblik zaslužka je zagotovo opravljanje osebnega dopolnilnega dela. Če upokojenci priglasijo ODD, to ne vpliva na izplačevanje pokojnin ter izplačevanje pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja. V kolikor gre za delovnega invalida II. ali III. kategorije invalidnosti, je treba upoštevati izvajalčevo zdravstveno stanje iz odločbe o ugotovljeni invalidnosti oziroma mnenje invalidske komisije o njegovi preostali delovni zmožnosti. Več pa v Kdo vse lahko odpre ODD?

Če se ob tem odpove delu pokojnine, lahko upokojenec odpre s. p.!

Klikni in deli

Kaj pa delo preko avtorske ali podjemne pogodbe?

Tako avtorska kot podjemna pogodba sta pravnolegalni obliki začasnega dela, ki ga lahko opravlja upokojenec. Z avtorsko pogodbo se avtor dela zaveže ustvariti ali opraviti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo plačal honorar. Podjemna pogodba je tista oblika dela, ko nekdo za neko podjetje opravi določeno delo, ki je lahko bodisi fizično bodisi »intelektualno«.

Pogodba o začasnem ali občasnem delu upokojencev

Od 1. julija 2013 dalje so vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte si termin na 01 600 1530!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Obvezni podatki, ki jih mora vsebovati pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela, so:

 • naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca,
 • ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka upravičenca,
 • vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo,
 • obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela,
 • podatek o predvidenem številu ur začasnega ali občasnega dela,
 • datum sklenitve pogodbe,
 • urna postavka za opravljeno delo in
 • predviden skupen znesek dohodka.

Več podrobnosti najdete tukaj.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja