Go to Top

Search Results

overitev Izjave lastnika objekta

Sprememba poslovnega naslova in sedeža podjetja

Sprememba poslovnega naslova in sedeža podjetja Sprememba poslovna naslova in sedeža podjetja je hitro urejena na VEM točki Data. Sedež podjetja je kraj, poslovni naslov sta pa ulica in hišna številka, kjer se opravlja dejavnost podjetja. Kako poteka sprememba poslovnega naslova in sedeža podjetja? Poznate razliko med sedežem in poslovnim naslovom družbe? Sedež je kraj (naselje), kjer družba opravlja svojo dejavnost in mora biti določen v družbeni pogodbi oziroma aktu o Nadaljuj z branjem

Postopek registracije sp : Spremembe, ki jih prinaša novela ZGD-1J

Postopek registracije sp – spremembe, ki jih prinaša novela ZGD-1J Postopek registracije sp  spreminja Novela Zakona o gospodarskih družbah. Postopek registracije sp – prijava se lahko odda le še en mesec prej Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije lahko s.p. po novem odda največ en mesec vnaprej. Prej je veljalo, da od dne vložitve prijave do datuma vpisa lahko minejo trije meseci. V zvezi s tem bo prilagojena kontrola Nadaljuj z branjem

Kako bodoči podjetnik pridobi izjavo?

Po ZGD-1H (Zakonu o gospodarskih družbah) mora samostojni podjetnik, ki ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, ob vpisu ali prijavi za vpis spremembe poslovnega naslova, priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu. V kolikor se bodoči samostojni podjetnik dogovori, da bo naslov s.p. prijavil na objektu, katerega ni lastnik, mora na registracijo na VEM točko nujno s seboj prinesti overjeno izjavo lastnika nepremičnine. Podjetnik in lastnik nepremičnine, kjer Nadaljuj z branjem