Go to Top

Postopek registracije sp : Spremembe, ki jih prinaša novela ZGD-1J

Postopek registracije sp – spremembe, ki jih prinaša novela ZGD-1J

Postopek registracije sp  spreminja Novela Zakona o gospodarskih družbah.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Postopek registracije sp je sicer enostaven, a to ne pomeni, da bodoči podjetnik nima nobenih obveznosti pred, med in po registraciji s.p.

Več informacij

Postopek registracije sp – prijava se lahko odda le še en mesec prej

Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije lahko s.p. po novem odda največ en mesec vnaprej. Prej je veljalo, da od dne vložitve prijave do datuma vpisa lahko minejo trije meseci. V zvezi s tem bo prilagojena kontrola na predlagan datum v eVEM aplikaciji. Ne glede na to pa je treba določbo upoštevati od dneva uveljavitve zakona dalje, to je od 15. 4. 2017.

Registracija s.p. je hitra, brezplačna in enostavna! Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Novela zakona določa tudi, da način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja računovodskih izkazov s.p. ureja poseben računovodski standard, ne glede na velikost podjetja. Prej je namreč to veljalo le za majhne s.p.

Postopek registracije sp natančno predstavimo na brezplačnem seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja. Za sveže podjetnike pa priporočamo seminar Podjetnik sem – kaj pa zdaj?

Prijava na izobraževanje

Izjave lastnika objekta ni treba vedno overiti

Izjavo lastnika objekta je po novem treba priložiti tudi, kadar gre za registracijo podružnice s.p.. To določa spremenjen tretji odstavek 74. člena ZGD-1.

postopek registracije s.p.

Poleg tega še ena sprememba zadeva postopek registracije sp, in sicer je vezana na overitev izjave lastnika objekta. Te ni potrebno overiti, če lastnik poda izjavo na točki VEM ali če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od Republike Slovenije (RS), samoupravne lokalne skupnosti ali pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske stavbe.

To pomeni, da izjave ni potrebno overjati, če je lastnik fizično prisoten na točki VEM in kadar je lastnik RS ali lokalna skupnost.

Prijava na izobraževanje

Ne glede na to, da overitev v primeru fizične prisotnosti lastnika ni potrebna, se mora lastnik ustrezno identificirati, na izjavi pa mora biti zabeleženo, ali jo je lastnik podal osebno ali ne. Brez tega podatka namreč AJPES ne more ugotavljati, kdaj je overitev potrebna in kdaj ne. V zvezi s tem bo spremenjena Izjava lastnika, ki se natisne iz eVEM aplikacije.

O vseh spremembah, ki jih novela zakona vnaša v postopek registracije sp, vas bodo sproti opozorili izkušeni referenti na Datini VEM točki.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja