Go to Top

Želite uvoziti opremo iz tretjih držav?

Želite uvoziti opremo iz tretjih držav? Kakšne pogoje morajo ti stroji izpolnjevati?

Pravilnik o varnosti strojev je bil izdan na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS).

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Poslovanje od A do Ž vam razložimo na DATI!

Več informacij

Pravilnik o varnosti strojev se uporablja za naslednje proizvode:

 • stroje,
 • zamenljivo opremo,
 • varnostne komponente,
 • dvižne pripomočke,
 • verige, vrvi in oprtnice,
 • odstranljive naprave za mehanski prenos ter
 • delno dokončane stroje.

Prijava na izobraževanje

uvoziti opremoIz področja uporabe tega pravilnika pa so izvzete varnostne komponente, ki se uporabljajo kot rezervni deli za zamenjavo enakih komponent in jih dobavi proizvajalec originalnih strojev, oprema, ki se uporablja na sejmiščih ali zabaviščnih parkih, stroji, ki so načrtovani in izdelani v jedrske, vojaške ali policijske ter raziskovalne namene, nekatera visokonapetostna električna oprema (npr. transformatorji) in prevozna sredstva (traktorji, priklopna vozila, vozila, namenjena tekmovanjem ter vozila v zračnem, vodnem in železniškem prometu).

Želite uvoziti opremo iz tretjih držav? Kakšne pogoje morajo ti stroji izpolnjevati?

Klikni in deli

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Formalne zahteve za sprostitev strojev v prosti promet

Stroj, ki se uvaža mora biti vidno, čitljivo in ne izbrisljivo označen z vsaj naslednjimi podatki:

Prijava na izobraževanje

 • ime podjetja in popolni naslov proizvajalca in kadar je to dopustno, njegovega pooblaščenega zastopnika,
 • oznaka stroja,
 • oznaka CE, kot to določa priloga 3. pravilnika,
 • oznaka serije ali tipa,
 • serijska številka, če obstaja ter
 • leto izdelave, to je leto končanja proizvodnega procesa.

Ob uvozu mora uvoznik za stroj stroju priložiti:

 • ES izjavo o skladnosti v skladu s prilogo 2. pravilnika ter
 • Navodila za uporabo v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti v skladu s prilogo 1. pravilnika.

Prijava na izobraževanje

Stroje, ali delno dokončane stroje, ki niso skladni z zahtevami tega Pravilnika, se lahko prikazuje na sejmih, razstavah, prireditvah itd. le, če vidni znak jasno označuje, da dokler niso skladni, ne bodo dani na trg. Poleg tega je potrebno med prikazovanjem takšnih neskladnih strojev ali delno dokončanih strojev izvajati ustrezne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti oseb.

Za vas smo pripravili naslednja izobraževanja, ki vam bodo pomagala pri odločitvi ob vstopu v podjetništvo:

Vir: TIRS

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja