Go to Top

Združenje bank Slovenije je lahko izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Združenje bank Slovenije (Združenje) se je kot izvajalec vpisalo v register izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) med potrošniki, uporabniki finančnih storitev, in ponudniki, članicami Združenja, med katere sodijo banke, hranilnice in lizing družbe ter nečlanice, ki imajo z  Združenjem sklenjeno pogodbo.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Katera zakonodaja je alfa in omega za vašo dejavnost?

Več informacij

Združenje bank Slovenije je lahko izvajalec IPRS

Kdorkoli od navedenih lahko Združenje izbere kot izvajalca IRPS, tako odločitev pa mora zapisati v svojih aktih, da potrošniki vedo, na koga se lahko obrnejo. Kot izvajalca IRPS lahko Združenje izberejo tudi nečlanice Združenja, in sicer v primeru, če njihovi spori sodijo v dejavnosti, ki se po določilih Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri Združenju rešujejo pri Združenju in če v zvezi s tem podpišejo z Združenjem pogodbo, pišejo v sporočilu za javnost.

Prijava na izobraževanje

Združenje bank Slovenije

Če je banka, hranilnica ali lizing družba izbrala Združenje za izvajalca IRPS, lahko potrošnik  vloži pobudo ali na spletni strani ZBS ali po pošti ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Potrošnik se lahko umakne, ponudnik ne

Potrošnik se lahko iz postopka kadarkoli umakne, za ponudnika pa je sodelovanje v postopku obvezno. Posrednik v sporu si tekom postopka prizadeva doseči sporazum o rešitvi spora med potrošnikom in ponudnikom. Če sporazum ni dosežen, izda posrednik v sporu pisno obrazloženo nezavezujoče mnenje o spornem razmerju, ki se vroči samo strankama postopka, so še zapisali.

Združenje bank Slovenije je v registru izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Klikni in deli

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov je za potrošnike brezplačen, v kolikor pa ima potrošnik pooblaščenca ali tretjo osebo, potem krije tudi stroške pooblaščenca oziroma tretje osebe. Pisna pobuda za začetek postopka mora vsebovati osebno ime, naslov prebivališča, elektronski naslov, podatke o ponudniku, dokazila, da je predhodno vložil pritožbo pri ponudniku, in morebiten odgovor ponudnika, izjavo, da o zadevi ne teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu IRPS, dejstva v zvezi z domnevnimi kršitvami ponudnika in predloge dokazov, na katere opira pobudo.

Prijava na izobraževanje

Vir: Združenje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja