Go to Top

Zastopnik doo – kakšna je njegova funkcija?

Zastopnik doo

Zastopnik doo je s strani družbenikov imenovana oseba, ki opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe. Zakoniti zastopnik družbe se imenuje poslovodja družbe oziroma direktor. Družbeniki doo morajo v svojem podjetju imenovati vsaj eno poslovodno osebo (direktorja). Doo ima lahko enega ali več poslovodij (direktorjev). Družbeniki lahko imenujejo tudi enega ali več prokuristov, a ne namesto poslovodje. Družba ima lahko več zastopnikov direktorjev in tudi več zastopnikov prokuristov.

Ustanovitev podjetja

Zastopnik doo – imenovanje poslovodje oz. direktorja v doo

Pri postopku registracije doo na DATA točki, morajo biti osebno prisotni vsi družbeniki družbe, ki se ustanavlja in tudi zastopnik doo. To velja, če zastopnik doo ni eden od družbenikov. Na postopek registracije doo morajo prinesti osebni dokument in po potrebi overjeno izjavo lastnika objekta za poslovni naslov družbe, če lastnik objekta, kjer bo poslovni naslov doo, ni kateri od družbenikov. Na DATA točki se pripravijo vsi potrebni dokumenti za ustanovitev doo. Zakoniti zastopnik doo (poslovodja oziroma direktor) podpiše izjavo zastopnika s katero izjavlja, da se strinja z imenovanjem za zastopnika v družbi in zanj ne obstajajo ovire iz 255. člena ZGD-1.

Z našim kalkulatorjem lahko preverite vašo plačo!

Zastopnik doo – kakšne so omejitve iz 255.člena ZGD-1?

ZGD-1 v 255. členu določa, kdo ne more postati zastopnik v doo. Zastopnik doo ne more postati oseba, ki:

  • je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
  • je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
  • ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
  • je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Preberite tudi – Božičnica 2022, jo bo vaše podjetje izplačalo?

podjetniško svetovanje

Ob redni zaposlitvi lahko odprete popoldanski s.p.!

Zastopnik doo in imenovanje prokurista v doo

Družba ima lahko poleg zakonitega zastopnika doo (poslovodja-direktor) lahko enega ali več zastopnikov – prokuristov. Prokurist je pooblaščenec, ki podjetje oziroma družbo zastopa nasproti tretjim osebam. Prokurist nima možnosti odločanja denimo o tem, koga bodo zaposlili. Njegova funkcija je omejena na zastopanje (hodi na sestanke, podpisuje pogodbe). Upravičen pa je do vseh pravnih dejanj, razen do prodaje ali obremenitve nepremičnin, za kar mora biti posebej pooblaščen. Imenujejo ga družbeniki. Postopek imenovanja je enak kot pri zakonitem zastopniku – direktorju družbe. Tudi za zastopnika prokurista veljajo omejitve pri imenovanju, ki izhajajo iz 255.člena ZGD-1.

Preberite tudi – Vračilo regresa, kdaj in kako je treba regres vrniti?

Kako se spremeni zastopnik doo?

Zastopnik doo je imenovan s strani družbenikov in družbeniki družbe ga lahko odpokličejo kadarkoli in brez utemeljenih razlogov. Sprememba zastopnika v družbi je postopek, ki ga družbenik lahko opravi na DATA točki, brez prisotnosti zastopnika doo, ki se ga izbriše iz registra podjetij AJPES. Če se izbriše edini zastopnik družbe, mora družbenik imenovati novega zastopnika, ta pa mora biti ob imenovanju prisoten na DATA točki, saj podpiše že prej omenjeno izjavo zastopnika.

Podjetniki! Imate vprašanja pred ustanovitvijo doo? Se sprašujete, kako se lahko optimalno organizirate? Ne oklevajte in pišite podjetniškim svetovalcem podjetja DATA na data@data.siali pokličite na 01/600-1530. Pomagali vam bo najti najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja