Go to Top

Zakon o spodbujanju investicij – kaj bo prinesel?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo predlog besedila za Zakon o spodbujanju investicij. Z njim želijo vse že obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu. Istočasno pa uvesti nove spodbude, ki bodo na voljo tako domačim kot tujim investitorjem. Osnutek zakona poleg dodeljevanja investicijskih spodbud predvideva tudi nabor ostalih aktivnosti za spodbujanje investicij. Pripombe javnosti ministrstvo zbira do konca julija.

Zakon o spodbujanju investicij investicijske spodbude razlikuje glede na vrednost investicije, ustvarjena delovna mesta ter dodano vrednost, dodeljene pa so lahko za investicijo v novo ali obstoječe podjetje. Ustanovitev podjetja je z investicijsko spodbudo vsekakor olajšana. Kako poteka sam postopek registracije podjetja, razlagamo na našem brezplačnem seminarju.

Med obstoječimi spodbudami predlagani zakon o spodbujanju investicij navaja že veljavno splošno investicijsko olajšavo iz zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v višini 40 odstotkov investiranega zneska, pa tudi 70-odstotno investicijsko olajšavo in druge spodbude na problemskih območjih po državi.

Podjetja, ki investirajo, imajo že sedaj tudi možnost nakupa nepremičnin v lasti države pod ocenjeno vrednostjo v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in občin. Na ravni občin so med spodbudami na voljo oprostitev plačila komunalnega prispevka, nakup nepremičnin v lasti občin pod ocenjeno vrednostjo in podelitev stavbne pravice brez nadomestila.

Kateri osnovne pogoje za dodelitev investicijskih spodbud navaja Zakon o spodbujanju investicij?

zakon o spodbujanju investicij

Investicijske spodbude, ki so predmet tega nastajajočega zakona, so lahko v obliki nepovratnih sredstev, subvencioniranih obrestnih mer, povratnih sredstev, garancij, nakupa nepremičnin v lasti države in občin pod ocenjeno vrednostjo in v obliki zagotavljanja pogojev za izvedbo strateške investicije.

Investicijske spodbude se lahko dodelijo za začetne investicije v predelovalno dejavnost, če investitor ustvari najmanj 25 novih delovnih mest in vrednost investicije znaša najmanj en milijon evrov.

Pri investicijah v storitveno dejavnost s področij razvoja programske opreme, obdelave podatkov, turizma in logističnih storitev so pogoji, da investitor ustvari najmanj 10 novih delovnih mest, vrednost investicije doseže najmanj 400.000 evrov, storitve pa se tržijo v najmanj treh državah.

Pri investicijah v razvojno-raziskovalno dejavnost pa morajo te ustvariti najmanj pet novih delovnih mest, vrednost investicije pa se ustavi pri najmanj 500.000 evrih.

Merila za dodelitev spodbude so po osnutku zakona poleg števila na novo ustvarjenih delovnih mest, vrednosti investicije in dodane vrednosti na zaposlenega še

  • položaj in uveljavljenost investitorja na trgu,
  • prenos tehnologije, znanja in izkušenj,
  • dolgoročna vpetost investicijskega projekta v regijo,
  • stopnja tehnološke zahtevnosti investicije,
  • vpliv investicijskega projekta na okolje,
  • prispevek investicijskega projekta k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo,
  • umeščenost na funkcionalno degradirano območje,
  • učinki investicije na skladni regionalni razvoj.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja