Go to Top

Prihodek od prodaje v slovenskih podjetjih se povečuje

Prihodek od prodaje proizvodov in storitev je lani v slovenskih industrijskih podjetjih znašal 21,3 milijarde evrov, kar je za skoraj 6 odstotkov več kot leta 2015, ugotavlja državni statistični urad (SURS). Od tega je bilo 75 odstotkov prihodkov ustvarjenih na tujih trgih. Ta delež se v zadnjih letih povečuje.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Kaj mora vsebovati poslovni načrt?

Več informacij

Na SURS so izpostavili, da je bila vrednost prodanih proizvodov in storitev najvišja v zadnjih 10 letih. To pomeni, da so podjetja presegla prodajne vrednosti iz obdobja pred gospodarsko krizo. Za uspešno poslovanje pa podjetje potrebuje poslovni načrt. Kako ga napisati, pojasnjujemo na brezplačnem seminarju.

Prihodek od prodaje industrijskih proizvodov in storitev v predelovalnih dejavnostih se je lani najbolj povečal v proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas, za 35 odstotkov. Prihodek od prodaje pa se je najbolj zmanjšal v dejavnosti tiskanje in razmnoževanje nosilcev zapisa. In sicer za več kot sedem odstotkov.

Prijava na izobraževanje

prihodek od prodaje

Največji delež prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev v predelovalnih dejavnostih so v lanskem letu ustvarili proizvajalci motornih vozil, prikolic in polprikolic. Sledili so proizvajalci električnih naprav. S prodajo na domačem trgu so največji delež svojega prihodka ustvarili proizvajalci pijač, proizvajalci živil ter tiskarji in razmnoževalci posnetih nosilcev zapisa. Najbolj izvozno usmerjeni pa so bili lani proizvajalci drugih vozil in plovil, ki so na tujem trgu ustvarili 95 odstotkov svojih prihodkov. Sledili so proizvajalci motornih vozil, prikolic in polprikolic.

V zadnjih petih letih se je prihodek od prodaje najbolj zvišal v dejavnosti proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, sledila sta proizvodnja drugih vozil in plovil ter popravila in montaža strojev in naprav. Najbolj se je znižal v proizvodnji tekstila.

V kateri regiji je bil prihodek od prodaje najvišji?

Po višini prihodka v predelovalnih dejavnostih je bila najuspešnejša osrednjeslovenska regija, ki je ustvarila več kot 18 odstotkov vseh prihodkov v državi. Osrednjeslovenski regiji sta sledili jugovzhodna Slovenija in savinjska regija. Medtem so najnižje prihodke od prodaje industrijskih proizvodov in storitev ustvarile zasavska, posavska in primorsko-notranjska regija.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja