Go to Top

Zaključna poročila: Ste v dvomih, kako jih pripraviti?

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in društva imajo vsako leto do 31. marca čas, da Finančni upravi RS (FURS) in Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predložijo zahtevana zaključna poročila za preteklo leto.

Kako jih pripraviti, če svoje knjigovodstvo vodite sami?

izobraževanje

Zaključna bilanca za leto 2023

Ste v dvomih, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha? Brez panike - po znanje pridite k nam!

Več informacij

Kako pripraviti zaključna poročila?

Vsi samostojni podjetniki morajo AJPES vsako leto do 31. marca predložiti letna poročila. Kaj vse morajo zaključna poročila vsebovati, smo pisali v prispevku Kako so sestavljena letna poročila?.

Mikro in majhni samostojni podjetniki, ki se odločijo za plačevanje akontacije dohodnine na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, predložijo letno poročilo, ki zajema bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Veste, kaj je bilanca stanja in kaj izkaz poslovnega izida?

zaključna poročilaČe svoje knjigovodstvo vodite sami, pa verjetno niste povsem prepričani, kako ustrezno pripraviti zaključna poročila. Zato smo za vas na Dati pripravili delavnico Zaključna bilanca za leto 2017, na kateri boste skupaj z izkušeno računovodjo sestavili zaključna poročila za zunanje institucije (AJPES, FURS).

Prijava na delavnico

Zaključna poročila normirancev

Samostojnim podjetnikom, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov, je vlada v letošnjem letu napovedovala kar nekaj sprememb. A obdavčitev normirancev ostaja enaka. Nobenih sprememb pa ni niti za zaključna poročila, ki jih morajo samostojni podjetniki in podjetja, ki poslujejo po sistemu normiranih odhodkov, oddati za iztekajoče leto. Fursu morajo predložiti “le” davčni obračun in določiti zavarovalno osnovo za prihodnje poslovno leto.

Mnogi med njimi vodite svoje knjigovodstvo sami, sami pa lahko z malo pomoči pripravite tudi davčni obračun. Da bodo vaša zaključna poročila za leto 2017 ustrezna, vam lahko pomagajo Datini strokovnjaki. Na delavnici Davčni obračun za normirance se boste naučili pripraviti davčni obračun, ki ga morate Fursu oddati do 31. marca 2018.

Prijava na delavnico

izobraževanje

Davčni obračun za normirance

Na delavnici se naučite izdelati davčni obračun, ki ga morate oddati Finančni upravi RS, če poslujete na podlagi normiranih odhodkov ter določiti zavarovalno osnovo za naslednje poslovno leto.

Več informacij

Če na zaključna poročila pozabite oziroma jih ne oddate v za to predpisanem roku, vas lahko doletijo visoke denarne kazni. Kakšne, si preberite v prispevku Kaj se zgodi, če letnega poročila ne oddate? Globe so visoke!.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja