Go to Top

Za ekonomsko-poslovno infrastrukturo 15 milijonov evrov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo javni razpis, na podlagi katerega se bo sofinancirala ekonomsko-poslovna infrastruktura. Razpis se osredotoča predvsem na podjetja, ki beležijo visoko rast. V letih 2017 in 2018 bo na podlagi razpisa za ekonomsko-poslovno infrastrukturo namenjenih 15 milijonov evrov.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Za prijavo na razpis boste potrebovali poslovni načrt. Kako ga napisati?

Več informacij

ekonomsko-poslovno infrastrukturo

Pri tem se za ekonomsko-poslovno cono šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in oziroma ali gospodarske cone. Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za ekonomsko-poslovno cono se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.

Cilji javnega razpisa so:

  • prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,
  • povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij,
  • povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.

Ciljne skupine so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki bodo poslovala v opremljeni, dograjeni ali razširjeni ekonomsko – poslovni coni. Upravičenci so občine, ki so tudi investitorji operacije.

Prijava na izobraževanje

Aktualne razpise podjetniki lahko najdete na naši spletni strani, pod zavihkom Razpisi. Veliko sredstev je namnejenih za zagon podjetij, torej jih lahko dobijo podjetniki takoj po ustanovitvi podjetja. Za to je potreben kakovosten poslovni načrt. V podjetju Data podjetnikom nudimo brezplačno izobraževanje o poslovnem načrtu, kot tudi delavnico, na kateri se poslovni načrt napiše pod vodstvom strokovnjaka.

Prijava na izobraževanje

Javni razpis za ekonomsko-poslovno infrastrukturo delo financira EU

Javni razpis za ekonomsko-poslovno infrastrukturo se delno financira iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Razpis se namreč izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija razpis namenja 9,45 milijona evrov, kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa 5,55 milijona evrov. Več informacij pa dobite v razpisni dokumentaciji.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja