Go to Top

RDL ali Register dejanskih lastnikov – ste se podjetniki že vpisali? Globe so krepko visoke!

RDL ali Register dejanskih lastnikov je nekakšen imenik dejanskih lastnikov podjetij

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih poslovnega subjekta. RDL je dostopen javnosti. Pravna podlaga, ki nalaga poslovnemu subjektu dolžnost vpisa podatke o svojem dejanskem lastniku v RDL, je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe je potrebno vpisati v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS). Za podrobnejše informacije se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Kdo je zavezan za vpis v RDL in kdo ne?

Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL vpišejo:

 • pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije,
 • tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava.

Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpišejo (so torej izjema):

 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe),
 • neposredni in posredni proračunski uporabniki ter
 • gospodarske družbe na organiziranem trgu.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Zakaj je potreben vpis?

 • zaradi zagotavljanja višje pravne varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij,
 • večje transparentnosti,
 • varnosti pravnega prometa,
 • preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v pravnem prometu.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Kdo lahko opravi vpis/ izbris iz RDL?

 • lahko opravi zastopnik pravne osebe (mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis dodano v profil uporabnika) ali
 • pooblaščena oseba pravne osebe ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES ter kvalificirano potrdilo za elektronski podpis dodano v profil uporabnika.

Pravni nasvet

Kje se opravi vpis?

Vpis je možen prek aplikacije eRDL na spletni strani AJPES.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kakšne so globe glede kršitve dolžnosti vpisa v Register dejanskih lastnikov?

V kolikor pravni subjekt vpisa ne opravi, stori prekršek po 3. točki 167. člena ZPPDFT-1.

Pravna oseba, ki krši to določbo je sankcionirana z globo od 6.000 do 60.000 EUR. Odgovorna oseba pravne osebe pa je sankcionirana z globo od 400 do 2.000 EUR.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja