Go to Top

Vloga Fursa pri pridobitvi potrdila A1

Postopek za pridobitev potrdila A1 po novem ni bolj zapleten, kvečjemu obratno, pravijo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). So pa z uveljavitvijo Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS) bolj striktni vsebinski pogoji za pridobitev potrdila A1. Pri njihovem preverjanju ZZZS sodeluje tudi s Finančno upravo RS.

>>> Kako morajo biti ustrezno zapisani potni nalogi ter katera dokazila jim je treba priložiti, razlagamo na izobraževanju o potnih nalogih. Pridružite se nam!

Ste pri svojem poslovanju že iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kako sestavim potni nalog?

Kakšni so po novem pogoji za pridobitev potrdila A1, preverite v prispevku Potrdilo se že pridobiva po novih pravilih. Medtem ko o najpogostejših težavah pri pridobivanju potrdil, lahko berete v prispevku Katere so najpogostejše težave pri pridobivanju potrdil A1?.

Vlogo za izdajo potrdila A1 je po novem možno oddati le še prek portala e-VEM. Pri tem vam lahko kot pooblaščenci pomagajo tudi referenti VEM točki podjetja DATA. Pokličite nas na 01 6001 530 ali nam pišite na data@data.si!

Furs in ZZZS pri pridobivanju potrdila A1 sodelujeta

Za preverjanje zakonsko določenih pogojev za pridobitev potrdila A1, Furs posreduje:

potrdila A1

  • podatke o transakcijskih računih, ki so prijavljeni v davčnem registru in morebitni blokadi teh računov,
  • podatke o predlaganju obračunov davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja (REK obrazec),
  • podatke o poravnavanju davčnih obveznosti in o pravnomočno izrečenih globah, zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno.

Vsi ti podatki se na podlagi vloge delodajalca preko sistema ZZZS pridobivajo samodejno preko povezave med Fursom in ZZZS.

Če se v postopku izpolnjevanje vloge za pridobitev potrdila A1 ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev, delodajalec ne more oddati vloge. V tem primeru mora delodajalec odpraviti razloge za zavrnitev oddaje vloge.

Če je razlog za zavrnitev oddaje vloge v tem, da zavezanec:

  • nima prijavljenega transakcijskega računa v davčnem registru, mora račun prijaviti v davčni register;
  • ima blokiran transakcijski račun, mora poravnati obveznosti tako, da vsaj eden izmed odprtih računov v RS ni blokiran;
  • ima neporavnane davčne obveznosti, mora le te poravnati;
  • nima oddanih vseh REK obrazcev za zadnjih 6 mesecev oziroma za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, mora le-te oddati ob pogoju izplačila dohodka iz delovnega razmerja.

Po ureditvi razloga za zavrnitev oddaje vloge, lahko delodajalec ponovno odda vlogo na ZZZS preko sistema eVEM. Če podatki v sistemu eVEM še niso ažurirani na dan ponovne oddaje vloga potem delodajalec zaprosi za izdajo potrdila pri pristojnem finančnem uradu s katerim dokazuje, da je odpravil razloge za zavrnitev vloge. Furs izdano potrdilo avtomatsko posreduje v sistem ZZZS za izdajo potrdila A1.

>>> Pri nas je ustanovitev podjetja povsem preprosta! Za podjetniške začetnike pa v podjetju DATA organiziramo tudi dva odlična seminarja – Abeceda poslovanja in Podjetnik sem – kaj pa zdaj?

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja