Go to Top

Vajeniška nagrada 2021

Vajeniška nagrada – v veljavo so stopile spremembe

Vajeniška nagrada je dohodek, ki ga prejmejo osebe za praktično delo, kot je določeno v Zakonu o vajeništvu. Gre za dohodek iz delovnega razmerja, zato za obdavčitev veljajo določila Zakona o dohodnini. Hkrati pa je vajeniška nagrada in morebitni dodatki omejena z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki je bila s 1. julijem 2021 malce spremenjena.

Obračunajte si plačo!

Kaj je vajeništvo?

Potrebujete zanesljivo računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Vajeništvo je oblika izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v določenih programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. S pomočjo vajeništva se predvsem spodbuja čim prejšnjo usposobljenost za poklic, vključevanje gospodarstva v sistem izobraževanja zagotavlja ustrezen usposobljen kader gospodarstvu. Za izvedbo mora podjetje ali podjetnik (organizacija) imeti sklenjeno pogodbo o vajeništvu z vajencem. Pogodba se registrira pri pristojni zbornici. Vajenec in »delodajalec« imata skoraj enake obveznosti in pravice kot pri običajnem delovnem razmerju (zaposlitvi).

davčno svetovanje

Trenutno veljavni zneski nagrad

Do uveljavitve novega Zakona o vajeništvu, veljajo spodnji zneski kot neobdavčljivi z dohodnino, za posamezni letnik.

Vajeniška nagrada ne sme biti nižja od:

  • 250 eurov za prvi letnik;
  • 300 eurov za drugi letnik in
  • 400 eurov za tretji letnik.

Enake zneske je določala tudi prejšnja Uredba. V novi pa je določeno, da je vajeniška nagrada neobdavčljiva do višine, kot določa Zakonu v vajeništvu.

Preberite tudi: Vse o ustanovitvi podjetja

V kolikor bi bila vajeniška nagrada izplačana v višjem znesku od predstavljenih, pomeni, da se ugotavlja davčna osnova za obdavčitev. Davčna osnova je presežen znesek, od katerega je potrebno obračunati tako prispevke za socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje kot tudi akontacijo dohodnine.

Na dan, ko je izplačana vajeniška nagrada, je potrebno oddati tudi obrazec REK-1a preko portala eDavki.

Povračila stroškov v zvezi z vajeništvom

Kot zapisano, gre v primeru vajeništva za dohodke iz delovnega razmerja. V tem primeru ima vajenec poleg nagrade tudi pravico do povračila stroškov v zvezi s praktičnim usposabljanjem, ki mu jih mora delodajalec zagotavljati.

Želim se prijaviti na e-novice

Tako kot vajeniška nagrada so tudi zneski povračil stroškov omejeni z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Višina povračila za prehrano znaša največ 6,12 evrov na delovni dan, prevoz na delo pa 0,13 evrov za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja