Go to Top

Spremenjen obrazec REK 1a

Finančna uprava RS opozarja na novi vrsti dohodka na REK 1a obrazcu. Gre za dohodka, povezana z vajeništvom, ki veljata za datume izplačil od 3. decembra 2017 dalje.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Kaj sploh so REK obrazci in na kaj morate biti delodajalci pri njih pozorni, razlagamo na Abecedi poslovanja. Vse začetne informacije o zaposlovanju novih sodelavcev pa podjetniki lahko dobite tudi na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?.

REK obrazci so obračuni davčnega odtegljaja, ki jih davčnemu organu predlagajo izplačevalci dohodkov – plačniki davka za dohodke od katerih se izračunava akontacija dohodnine. Na REK obrazcu se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost. REK obrazci so predpisani v različnih oblikah, glede na vrsto dohodka. REK 1a obrazec je tako namenjen obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

Dohodki vajencev

Zakon o vajeništvu (ZVaj), ki se je začel uporabljati 3. decembra 2017, določa znesek vajeniške nagrade v odvisnosti od letnika šolanja. Mesečni znesek vajeniške nagrade ne sme biti nižji od:

  • 250 evrov za prvi letnik,
  • 300 evrov za drugi letnik in
  • 400 evrov za tretji letnik.

>>> Za vajeništvo se je odločilo 53 dijakov

Davčno obravnavo nagrad vajencem ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Ta med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, uvršča plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, do višine, ki jo določi vlada. In sicer se plačila vajencem ne vštevajo v davčno osnovo dohodka, do višine 250, 300 oziroma 400 evrov.

Vajenci se obvezno zavarujejo za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Biti pa morajo tudi obvezno zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Prispevek se obračuna in plača po stopnji 0,30 odstotka od povprečne bruto plače za mesec oktober predhodnega leta. Navedeni prispevek delodajalci, pri kateri se usposabljajo vajenci, plačujejo mesečno. To zavarovanje velja za vajence, ki se redno ali izredno izobražujejo in niso brezposelni.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) se plačuje:

  • vajenci na rednem ali izrednem šolanju, ki niso brezposelni in niso delavci: letni pavšal 9,89 evra plača delodajalec, rok je 20. oktober, če je vajenec vpisan do 30. 9., oziroma 20. v mesecu po mesecu vpisa, če je vajenec vpisan po 30. 9.;
  • vajenci – brezposelne osebe: mesečni pavšal 6,62 evra plača delodajalec, do 20. dne v mesecu za pretekli mesec;
  • vajenci v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu: mesečni pavšal 6,62 evra plača delodajalec pri katerem vajenec opravlja delo, do 20. dne v mesecu za pretekli mesec;
  • vajenci, ki vajeništvo opravljajo pri delodajalcu, pri katerem so v rednem delovnem razmerju: pavšalni prispevek se ne plača.

Novi vrsti dohodka na REK 1a obrazcu

Na podlagi Zakona o vajeništvu (ZVaj) obrazec REK 1a vsebuje dve vrsti dohodka za poročanje o izplačilu, in sicer:

rek 1a

  • Šifra dohodka: 1021 Vajeniška nagrada
  • Šifra dohodka: 1022 Prispevek PIZ po 1. alineji 3. odstavka 20. čl. ZPIZ-2 (vajeništvo in obvezna praksa)

Na Fursu so na oddajanje REK obrazcev (REK 1, REK 1a, REK 1b, REK 2) še posebej pozorni. Pred kratkim so zato izvedli poostren nadzor. O rezultatih nadzora smo pisali v prispevku Obračunavanje prispevkov pod drobnogledom FURS.

Novi vrsti dohodka sta na voljo za testiranje na beta eDavkih. Na Fursu ob tem poudarjajo, da je shema REK 1a obrazca dokončna, da pa bodo dodali posamezne kontrole. Oddaja obrazca REK 1a z novima vrstama dohodkoma bo v produkcijskem okolju eDavkov možna predvidoma od 8. decembra 2017.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja