Go to Top

Dohodnina – uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane morajo vložiti zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka, niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Rok za vložitev se izteče 5. 2. 2019, zavezanci pa bodo lahko vzdrževane družinske člane naknadno uveljavljali tudi po prejemu informativnega izračuna dohodnine z ugovorom na izračun.

Izračun dohodnine – olajšava za otroke

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave izpolnijo tudi tisti zavezanci, ki želijo spremeniti čas vzdrževanja za posameznega zavezanca npr. če se spremeni dohodek ali drugi pogoji enega od staršev oziroma skrbnikov. Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je dostopna tukaj.

Kdo je lahko vzdrževani družinski član?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Po podatkih Finančne uprave RS za vzdrževanega družinskega člana lahko velja oseba, ki:

 • ima v Sloveniji prijavljeno prebivališče,
 • je državljan/državljanka Republike Slovenije ali
 • je državljan države članice Evropske Unije ali
 • je rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje.

Izračun dohodnine - oljašava za otroke

Otroci – uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske članeHkrati pa se za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane samodejno upoštevajo otroci do 18. leta starosti. Za ostale vzdrževane družinske člane morajo zavezanci izpolnjevati pogoje in obenem ob izpolnitvi vloge za uveljavljanje olajšave priložiti še posebna dokazila.

V spodnji tabeli so prikazane osebe oziroma otroci, ki jih lahko zavezanci uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane. Mednje so vključeni:

 • lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja,
 • vnuk, če ima zavezane pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali, če vnuk nima staršev ali, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča,
 • druga oseba, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča.
Vzdrževani družinski člani Olajšava se prizna, če:
Otrok do 18. leta starosti(Se samodejno upošteva kot vzdrževani družinski član.)
Otrok od 18. do 26. leta starostiNeprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.
Otrok, starejši od 26 let Izpolnjuje zgornji pogoj in se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij.
Otrok, starejši od 18 letSe upošteva tista oseba, ki se ne izobražuje in je za delo sposobna, če je prijavljena pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.
Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo Se upošteva tista oseba, ki ima pravico do dodatkov za nego otroka v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Olajšava se zavezancu ne prizna v primeru, da ima otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, brezplačno oskrbo, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka.
Otrok vseh starostiSe upošteva oseba, ki je v skladu s Predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, nezmožna opravljati delo.

Ostale osebe – uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane ni namenjeno samo otrokom. V spodnji tabeli si lahko ogledate, katere osebe lahko se še uveljavlja kot vzdrževane družinske člane in katere mora davčni organ upoštevati pri sestavi informativnega izračuna dohodnine.

Vzdrževani družinski članOlajšava se prizna, če:
Zakonec ali zunajzakonski partnerSe upošteva oseba, ki ni zaposlena in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana.
Za zakonca velja oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Velja tudi oseba, ki je zunajzakonski partner, če živi z zavezancem najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerij v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.
Razvezani zakonec zavezancaMu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po Predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerij, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec.
Starši oziroma posvojitelji zavezancaNimajo lastnih dohodkov za preživljaje ali so ti manjši od višine za osebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana in živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev.
Pod enakimi pogoji se olajšava upošteva tudi staršem oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezancev za dohodnino.
Drug član kmetijskega gospodinjstvaSe upošteva oseba, ki pri zavezancu, katerega je pretežni del dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok kmečkega gospodinjstva.

Izračun dohodnine – olajšava za otroke

Kdo uveljavlja olajšavo v primeru razveze zavezancev?

Po podatkih Fursa se olajšavo za otroka najbolj splača uveljavljati staršu, ki ima večjo plačo. Če otrok izpolnjuje pogoje za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljata oba starša. V tem primeru si starša razdelita čas uveljavljanja tako, da njuna vsota ne preseže 12 mesecev.

Ali ste vedeli? Uveljavljanje olajšave za otroke se bolj splača staršu z večjo plačo.

Klikni in deli

Če se zavezanca oziroma starša, ki uveljavljata posebno olajšavo, ne moreta dogovoriti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega člana, bo Furs vsakemu upošteval sorazmerni del oziroma polovico olajšave.

V prispevku Dohodnina – olajšava za otroke za leto 2018 si lahko preberete, koliko znaša posebna letna olajšava v letu 2018 v posameznem primeru.

Komentarjev (16)

 • Anja 16. Januarja 2019 - 10:22 Odgovori

  Ali se dohodnina uveljavlja za nazaj (se pravi letos vlagam vlogo za leto 2017) ali za naprej (letos vlagam vlogo za leto 2018)?

  • Data d.o.o. 18. Januarja 2019 - 15:28 Odgovori

   Spoštovani,

   sedaj se oddajajo vloge za vzdrževane družinske člane za leto 2018.

   Lep pozdrav,

   DATA d. o. o.

 • Jozica Zemljic 23. Januarja 2019 - 15:28 Odgovori

  Moras vsako leto oddati vlogo za vzdrzevane druzinske clane ali se avtomatsko samo podaljsa ce ni nobenih sprememb?

  • Data d.o.o. 25. Januarja 2019 - 15:35 Odgovori

   Spoštovani,

   vlogo morate oddati vsako leto.

   Lep pozdrav,

   DATA d. o. o.

 • Mojca Stariha 5. Junija 2019 - 9:22 Odgovori

  Pozdravljeni,

  Partner plačuje oskrbnino za babico, ki je v domu starejših občanov, na podlagi podpisane pogodbe. Ali lahko navedeno uveljavlja pri olajšavi za dohodnino?

  Hvala in lp

  Mojca

  • Data, d.o.o. 5. Junija 2019 - 13:04 Odgovori

   Spoštovani,

   zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje.

   Vljudno vas vabimo na posvet z našim strokovnjakom za davke. Za ponudbo nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01 6001 530.

   Lep pozdrav,

   DATA d. o. o.

 • Zoran Gavrilović 7. oktobra 2019 - 21:01 Odgovori

  Zoran
  Pozdravljeni,
  Čez leto uveljavljam olajšavo za vzdrževane družinske člane in sicer za dva otroka, s tem pa imam višjo neto plačo.
  Ali to vpliva na izračun socialnih transverjev ( otroški dodatek, štipendijo, subvencijo za šolsko prehrano). Bi po tem takem moral uveljavljati olajšavo enkrat letno?
  Hvala

  • Tjasa Dobnik 16. Januarja 2020 - 8:43 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Zahvaljuemo se vam za povpraševanje.

   Načeloma je vseeno kdaj uveljavljate olajšavo. Na izračun socialnih transferjev pa vplivajo vsi dohodki fizične osebe.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

 • Urška Furman 13. Januarja 2020 - 13:35 Odgovori

  Pozdravljeni,

  Od 1.5.19 do 2.9.19 sem bila brezposelna in me zanima, ce me lahko partner uveljavlja in pa kaksna dokazila je treba prilozit, lp

  • Tjasa Dobnik 16. Januarja 2020 - 8:09 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Kot izvenzakonskega partnerja vas partner lahko uveljavlja. Zadošča zgolj prijava.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

 • Venceslav Šain 29. Januarja 2020 - 6:49 Odgovori

  Pozdravljeni,

  Ali lahko uveljavljam olajšavo za ženo, je bila zaposlena preko javnih del?

  LP!

  • Tjasa Dobnik 4. Februarja 2020 - 15:42 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Svetujemo vam, da se obrnete neposredno na FURS. DATA d.o.o. žal za tovrstna vprašanja ni pristojna.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

 • Suzana Taljak 30. Januarja 2020 - 17:23 Odgovori

  Pozdravljeni,
  Ali brezposelna oseba (vdovec), otrok po mami prejema pokojnino odda vlogo za vzdrževane družinske?

  hvala

  • Tjasa Dobnik 4. Februarja 2020 - 15:41 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Svetujemo vam, da se obrnete neposredno na Finančno upravo RS. Za tovrstna vprašanja žal DATA ni pristojna.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

 • Nenad Nožić 12. Februarja 2020 - 11:01 Odgovori

  Spoštovani.
  Vprašanje je naslednje in sicer: Sedaj bi plačal preživnino za leto 2019 in bi uveljavil možnost za olajšavo vzdrževanega člana.
  Ali je možno na ta način uveljaviti olajšavo pri izračunu dohodnine? Torej ker v letu 2019 nisem plačal preživnine bi jo sedaj. Rok za oddajo obrazca je 20.02.2020 prek sistema e-davki.

  Hvala za odgovor.

  • Tjasa Dobnik 12. Februarja 2020 - 11:08 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Zahvaljujemo se vam za vprašanje, vendar DATA d.o.o. ni pristojna za tovrstno svetovanje. Svetujemo vam, da se obrnete na najbližjo izpostavo Finančne uprave, kjer vam bodo svetovalci znali ustrezno svetovati.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja