Go to Top

Uredba o ravnanju z embalažo: nove obveznosti za podjetnike

Spremenjena Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo po novem določa obveznosti za vsa podjetja, ki dajejo prvič v promet embalažo na slovenski trg. Vpisati se morajo v posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO). In sicer do 31.1.2018 oziroma v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti.

>>> Tudi vas zanima ustanovitev podjetja oziroma registracija s.p.? Potem je Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja seminar, ki ga morate obiskati. 

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Kakšne novosti prinaša Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo?

Z novelo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je uvedena evidenca tistih oseb, ki dajejo embalažo v promet, a ne plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je sicer pričela veljati 8. 7. 2017.

>>> Podjetniki, katere so še novosti v letu 2018, preverite v prispevku Novoletne spremembe za podjetnike.

Kdo se mora registrirati?

Podjetnik se mora registrirati, če daje embalažo v promet kot embaler ali pridobitelj embaliranega blaga. Oziroma kot proizvajalec ali pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embalerjem (t. i. servisna embalaža), in ne plačuje okoljske dajatve.

To pomeni, da morajo za registracijo poskrbeti podjetja, ki kot dejavnost embalirajo ali pakirajo blago pod svojo blagovno znamko ali ga polnijo v embalažo, na kateri je oznaka njene blagovne znamke zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo.

V evidenco pa se morajo vpisati tudi vsa podjetja, ki nabavijo embalažo, denimo kartonske škatle, od slovenskega podjetja ali podjetja iz katere druge države EU, z namenom, da vanjo zapakirajo svoje izdelke.

uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Obvezno bo tudi letno poročanje

Poleg nujnega vpisa v evidenco pa bodo morala podjetja o embalaži, ki jo z opravljanjem svoje dejavnosti dajo na slovenski trg, voditi tudi lastno evidenco. O letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet, bodo morali prvič poročati v letu 2019 (za leto 2018).

Letno poročilo mora vsebovati podatke o:

 • masi embalaže, dane v promet v preteklem koledarskem letu, ločeno po vrstah embalaže in embalažnem materialu (papir in karton, plastika, les, kovine, steklo in drugo, kot npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora);
 • načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo (25. člen uredbe – skupni ali individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo ali izjema v skladu s 36. členom uredbe);
 • osebnem imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki družbe za ravnanje z odpadno embalažo, s katero je imelo podjetje v preteklem koledarskem letu sklenjeno pogodbo (prvi odstavek 26. člena uredbe).

Rok za poročanje je 31. marec tekočega leta za preteklo leto. Kot smo že omenili, bodo podjetja prvič morala poročati za leto 2018. In sicer do 31. marca 2019. Obveznosti vpisa v evidenco in oddaje letnega poročila so oproščena le tista podjetja, ki plačujejo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

>>> Omenjeno evidenco morate voditi tudi samostojni podjetniki, ne glede na to, ali ste normiranci ali ne. Kakšne posebnosti pri poslovanju imate normiranci, razlagamo na našem izobraževanju

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti?

Komentarjev (3)

 • Aljoša 1. Februarja 2018 - 9:30 Odgovori

  Pozdravljeni, uredba našteje katera podjetja so dolžna poročati o dani embalaži v promet (embalerji, pridobitelji blaga oz embalaže, in še to takrat ko gre za trgovce na debelo ali posrednike blaga v trgovini na debelo).

  Tako da kriterij ‘vsa podjetja’ po moje ne zdrži. Lahko pojasnite odkod novo tolmačenje?

 • Aljoša 12. Februarja 2018 - 11:16 Odgovori

  Pozdravljeni, pred časom sem poslal, po mojem mnenju, povsem kompetentno vprašanje, odkod tolmačenje, da se v register prijavijo “tudi vsa podjetja, ki nabavijo embalažo (…)”, ker uredba našteva da se uporablja za podjetja ki nastopajo kot embaler ali pridobitelj embaliranega blaga oz. trgovci ki imajo veleprodajo.

  • Manca Borko Grimšič 14. Februarja 2018 - 8:56 Odgovori

   Pozdravljeni, pojasnila zakonodajalca v zvezi z embalažo še čakamo; ko nam bodo poslali dodatna pojasnila, bomo o tem napisali prispevek. Spremljajte nas; upamo, da bo čim prej. Lep pozdrav, Manca Borko Grimšič, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja