Go to Top

Upokojevanje 2022 – februarja višje pokojnine!

Upokojevanje 2022 – kaj se spreminja?

Upokojevanje 2022 – letos bodo pri upokojevanju veljale nekatere novosti. Ena izmed novosti je ta, da se bo moškim starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe odmerila v višini 61,5 % od pokojninske osnove. Februarja pa lahko upokojenci pričakujejo višje pokojnine! Katere so še ostale novosti za upokojevanje 2022?

Informativni izračun plače

Upokojevanje 2022 – poznate naše pravnike?

Še preden pogledamo vse novosti vas želimo samo spomniti, da imamo v našem podjetju tudi odlične pravne svetovalce! Ti pa vam lahko pomagajo pri vprašanjih delovnega, obligacijskega in gospodarskega prava. V kolikor imate morebitna vprašanja, lahko pokličete na 01/600-1530 ter se dogovorite za termin plačljivega svetovanja.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Upokojevanje 2022 – višji odmerni odstotek za moške

Pokojninska novela se uporablja od 1. maja 2021 je za moške skrajšala prehodno obdobje pri postopnem izenačevanju odmerne lestvice z ženskami. V 2021 je bil 59,5 %, letos pa bo 61,5 %. Od leta 2023 pa bo odmerni odstotek za 40 let delovne dobe za moške in ženske enak. Znašal bo 63,5% odstotka.

Zaslužite s hobijem!

pravno svetovanje

Udeležite se usposabljanja Varstvo in zdravje pri delu!

Upokojevanje 2022 – najnižja pokojnina 279,56 evra

Z novelo je na novo določena tudi najnižja pokojnina – v višini 29,5 % od najnižje pokojninske osnove. Od 1.5.2021 ta znaša 279,56 evra. Za nove upravičence se najnižja pokojnina ne bo na novo določala v vsakem letu, temveč so bo le usklajevala kot ostale pokojnine. Z novelo je bil določen tudi znesek zagotovljene pokojnine. Do nje so upravičeni tisti zavarovanci, ki so izpolnili pogoje za pridobitev starostne ali invalidske pokojnine. Prav tako pa so dopolnili pokojninsko dobo v enaki dolžini, kot je predpisana dolžina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starostni. Od 1.5.2021 zagotovljena pokojnina znaša 620 evrov. Najnižji znesek invalidske pokojnine znaša 388,54 evra.

PREVERITE IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO NA DATI!

Upokojevanje 2022 – starostna upokojitev pri 60 oz. 65 letih

Splošni pogoji za upokojevanje 2022 so tako za moškega kot za žensko 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa ali pa 65 let starosti in najmanj 15 let zavarovalne dobe. Pravico do starostne pokojnine je v nekaterih primerih sicer možno pridobiti pri nižji starosti. Takšni primeri so na primer skrb za vsakega rojenega oz. posvojenega otroka, služenje obveznega vojaškega roka ter vstop v obvezno pokojninsko zavarovanje pred 18. letom starosti.  Prav tako se je pri nižji starosti upokojiti zaradi dela na delovnih mestih s t.i. beneficirano dobo. Tudi letos se bodo za izračun pokojninske osnove upoštevale osnove iz katerih koli zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 dalje, ki so za zavarovanca najugodnejša.

Ob redni zaposlitvi lahko odprete popoldanski s.p.!

Upokojevanje 2022 – vdovska pokojnina

Vdova oz. vdovec bo pridobil pravico do vdovske pokojnine, če je ob smrti zakonca dopolnil oz. dopolnila 58 let. Če te starosti ob smrti zavarovanca ne dopolni, dopolni pa 53 let, bo pravico do vdovske pokojnine pridobil, ko bo star(a) 58 let.

Preberite tudi – Dvig minimalne plače v 2022!

Upokojevanje 2022 – usklajevanje februarja

Pokojnine se bodo uskladile po sistemskem zakonu. To pomeni, da bodo usklajeni izplačani s februarskimi pokojninami konec februarja. Višina uskladitve naj bi po napovedi ZPIZ znašala približno štiri odstotke. Višina uskladitve je odvisna od rasti povprečne bruto plače in od inflacije oziroma rasti cen življenjskih potrebščin. Upošteva se obdobje od januarja do decembra preteklega leta v primerjavi z letom prej, pokojnine pa se uskladijo za 60 odstotkov rasti plač in 40 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin. To seveda pomeni, da bodo pokojnine s februarjem višje. Več o letnem dodatku za upokojence smo pisali v tem članku – preverite, koliko dodatka boste prejeli! Mimogrede, nedolgo nazaj smo pisali tudi o izpisu delovne dobe.

V tabeli prilagamo hipotetičen izračun pokojnin, če bi se te zvišale za približno 4 odstotke (kakor se predvideva):

Pokojnina Pokojnina ob predvideni 4-odstotni uskladitvi februarja
400 evrov 416 evrov
500 evrov 520 evrov
600 evrov 624 evrov
700 evrov 728 evrov
800 evrov 832 evrov
900 evrov 936 evrov
1000 evrov 1040 evrov
1250 evrov 1300 evrov
1500 evrov 1560 evrov
2000 evrov 2080 evrov

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja