Go to Top

Tudi prispevki za družbenike v podjetjih višji!

Prispevki za družbenike v podjetjih, ki so zavarovani na zavarovalni podlagi 040, bodo v letu 2016 višji. Najnižji prispevki, ki jih bodo lahko plačevali družbeniki, bodo znašali 416,04 evra. Nova minimalna osnova za obračun prispevkov za družbenike po novem znaša 1.089,12 evra.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Podjetnik mora za uspešno poslovanje poznati vsaj osnovno zakonodajo in biti od prvega dneva poslovanja pripravljen na obiske inšpektorjev.

Več informacij

Najprej se je z novim letom povišal odstotek za izračun osnove, od katere se obračunavajo prispevki za družbenike v podjetjih – od novega leta 2016 dalje znaša 70 odstotkov zadnje povprečne letne plače, preračunane na mesec. O tem smo že podrobneje pisali v prispevku Višji odstotki za obračun prispevkov za družbenike!

Od tako povišane zavarovalne osnove se bodo družbenikom v podjetjih plačevali prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za starševsko varstvo in za zaposlovanje. Od enake osnove družbeniki plačujejo prispevke tudi za zdravstveno zavarovanje in prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

prispevki za družbenike v podjetjih

Prispevki za družbenike v podjetjih višji tudi zaradi višje osnove

S februarjem pa se je spremenila tudi osnova za obračun, saj je že znana zadnja povprečna letna plača zaposlenih v RS, preračunana na mesec (PP). Povprečna mesečna bruto plača, preračunana na mesec, za leto 2015 znaša 1.555,89 evra in predstavlja osnovo za obračun prispevkov za družbenike v tem letu.

Minimalni prispevki za družbenike bodo tako v letošnjem letu 416,04 evra, najvišji, ki se obračunavajo od 3,5-kratnika PP, pa bodo 2.080,23 evra.

Bruto zavarovalna osnova v EURMIN 70 % PP*MAX 3,5 PP*
1.089,12 €5.445,62 €
zavarovanec za PIZ 15,5 %168,81 €844,07 €
delodajalec za PIZ 8,85 %96,39 €481,94 €
SKUPAJ prispevki PIZ265,2 €1.326,01 €
prispevek zavarovanca ZZ 6,36 %69,27 €346,34 €
prispevek delodajalca ZZ 6,56 %71,45 €357,23 €
poškodbe pri delu 0,53 %5,77 €28,86 €
SKUPAJ prispevki ZZ146,49 €732,43 €
prispevek zavarovanca za starševsko varstvo 0,1 % 1,09 €5,45 €
prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,1 %1,09 €5,45 €
Skupaj prispevki za starševsko varstvo2,18 €10,9 €
prispevek zavarovanca za zaposlovanje 0,14 %1,52 €7,62 €
prispevek delodajalca za zaposlovanje 0,06 %0,65 €3,27 €
SKUPAJ prispevki za zaposlovanje2,17 €10,89 €
skupaj drugi prispevki4,35 €21,79 €
SKUPAJ VSI PRISPEVKI:416,04 €2.080,23 €

Odstotek za obračun prispevkov se bo za družbenike povečeval vse do leta 2020, ko bo dosegel 90 odstotkov povprečne letne plače zaposleni v RS, preračunane na mesec.

Če vas zanima, kako bodo letos prispevke plačevali samozaposleni, pa si preberite tudi prispevek Objavljena osnova za obračun prispevkov v letu 2016 za samozaposlene!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja