Go to Top

Trošarine za elektronske cigarete, za pivo, proizvedeno zase, pa ne

Državni zbor je včeraj potrdil novi Zakon o trošarinah (ZTro-1), ki olajšuje administrativne postopke, malim pivovarjem oziroma tistim, ki pivo proizvajajo sami in za lastno porabo, trošarin ne obvezuje, uvaja pa trošarine za elektronske cigarete. Zakon se bo uporabljal od 1. avgusta dalje, za osebe, ki prodajajo elektronske cigarete končnim potrošnikom ter za uvoznike in trgovce na debelo pa to ne velja – zanje se bo zakon uporabljal en dan po objavi v Uradnem listu.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Trošarina je davek na porabo. Poznate tudi druge oblike davkov in predvsem to, kako se pred obiskom (davčne) inšpekcije zavarovati?

Več informacij

Trošarine za elektronske cigarete

Novi zakon določa, da se bodo plačevale trošarine za elektronske cigarete v višini 0,18 evra za en mililiter tekočine v polnilu. Trošarinska osnova za tobačne izdelke je v primeru cigaret 1.000 kosov in drobno prodajna cena oziroma kilogram izdelka oziroma en mililiter tekočine  v polnilu. Kot določa 85. člen ZTro-1, se elektronske cigarete umeščajo med izdelke, ki so namenjeni vdihovanju in so brez izgorevanja.

Pridite na seminar o zakonih in inšpektoratih!

Trošarine za elektronske cigarete, za pivo, proizvedeno zase, pa nePri cigaretah in rezanem tobaku ne bo več obveznosti obračuna za plačilo razlike trošarine na zalogi ob zvišanju maloprodajnih cen, če bo razlika manj kot 10 evrov.

Popis tobačnih izdelkov

Zakon bo pričel veljati v 15 dneh po objavi v Uradnem listu, uporabljal pa se bo od 1. avgusta 2016 dalje. To pa ne velja za osebe, ki prodajajo elektronske cigarete končnim potrošnikom ter uvoznike in trgovce na debelo. Ti morajo na dan 31. julija 2016 popisati zaloge elektronskih cigaret oziroma polnil, ki vsebujejo nikotin, in o tem sestavijo zapisnik po vrstah in količinah, obračunajo trošarino na ugotovljene zaloge in jo plačajo do 10. septembra 2016. Zapisnik o zalogah elektronskih cigaret oziroma polnil, ki vključuje tudi ugotovljen znesek trošarine, pa morajo predložiti davčnemu organu do 5. avgusta 2016.

Pridite na seminar o zakonih in inšpektoratih!

Lastna raba piva – mali pivovarji

Za pivo, proizvedeno za lastno rabo, ne nastane obveznost prijave in obračunavanja ter plačevanja trošarine. Pivo je proizvedeno za lastno porabo, če ga proizvede in porabi fizična oseba skupaj s člani gospodinjstva in količina, ki jo proizvede v koledarskem letu, ne presega 500 litrov. Za člane gospodinjstva se štejejo osebe, ki imajo na dan 31. decembra leta, za katero se obračunava trošarina, skupno stalno ali začasno prebivališče. Preseganje količinske omejitve ali sprememba namena porabe se šteje za opravljanje dejavnosti proizvodnje piva in v tem primeru mora oseba predložiti obračun trošarine in jo plačati skladno z zakonom za celotno proizvedeno količino piva.

Za elektronske cigarete se bodo plačevale trošarine v višini 0,18 evra za mililiter tekočine v polnilu!

Klikni in deli

Mali proizvajalci (pivo, vino in žganje) ne bodo rabili priglasiti opravljanja dejavnosti, ampak jih bo davčni organ vnesel v evidenco trošarinskih zavezancev po uradni dolžnosti.

Več o predlogih si lahko preberete tudi v Mali pivovarji in žganjekuhci, obetajo se vam polovični stroški.

Vnos trošarinskih izdelkov fizičnih oseb

Obveznost za obračun trošarine nastane pri vnosu trošarinskih izdelkov v Slovenijo, če jih fizična oseba sama vnese in prevaža za lastno porabo in količine v trenutku vnosa ne presegajo:

  • 800 kosov cigaret oziroma 100 mililitrov polnila za elektronske cigarete oziroma 800 zvitkov tobaka za segrevanje;
  • 400 kosov cigarilosov;
  • 200 kosov cigar;
  • 1 kilograma drobno rezanega tobaka oziroma drugega tobaka za kajenje;
  • 10 litrov žganih pijač;
  • 20 litrov vmesnih pijač;
  • 90 litrov vina, ki vključujejo največ 60 litrov penečega vina;
  • 110 litrov piva.

Pridite na seminar o zakonih in inšpektoratih!

Vir: Zakon o trošarinah (ZTro-1)

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja