Go to Top

Trgovci in gostinci za podarjeno hrano oproščeni plačila DDV

Ena ključnih novosti, ki jih prinaša predlog novele Zakona o kmetijstvu, je, da bo lahko donator za podarjeno hrano oproščen davka na dodano vrednost (DDV).

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Vse informacije o vodenju lastnega podjetja na enem mestu!

Več informacij

V predlagani noveli zakona, ki jo je vlada poslala v potrditev Državnemu zboru RS (DZ), je več vsebinskih novosti. Prednostna je področje doniranja hrane.

Vlada namreč donatorjem hrane obljublja oprostitev plačila DDV. To bo določeno v posebnem pravilniku, ki so ga pripravili na Ministrstvu za finance. Njegove podrobnosti bodo znane po tem, ko bo predlog novele zakona potrjen v DZ.

Prijava na izobraževanje

Obveznost obračuna DDV je namreč pogosto razlog, da se pridelovalci, gostinci in trgovci ne odločajo za doniranje hrane. Vlada s predlaganimi spremembami to spreminja.  Želijo namreč zmanjšati količino zavržene hrane, zmanjšati s tem povezano obremenjevanje okolja in viške hrane nameniti tistim, ki jih potrebujejo, je po seji vlade razložila državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša.

podarjeno hrano

Kdo lahko donira hrano in pod kakšnimi pogoji?

Novo poglavje zakona doniranje hrane opredeljuje kot brezplačno razdeljevanje hrane. Obenem določa pogoje za donatorje hrane (pridelovalci, predelovalna industrija, trgovci, gostinci), posrednike pri njenem razdeljevanju (humanitarne organizacije, zavodi s področja socialnih dejavnost) in upravičence.

Donatorji so lahko pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane in v svojem poslovnem procesu hrano darujejo za humanitarne namene.

Prijava na izobraževanje

Posredniki so humanitarne organizacije in javni zavodi na področju socialnih in zdravstvenih storitev, ki podarjeno hrano razdelijo končnim potrošnikom. Upravičenci do prejema donirane hrane so določeni s predpisi, ki urejajo socialno varstvo. Lahko pa donator ali posrednik sam oceni, kdo je potreben tovrstne pomoči.

Donatorji in posredniki morajo izpolnjevati pogoje nosilcev živilske dejavnosti s hrano v skladu s predpisi EU. Poleg tega morajo biti vpisani v register obratov. Podari pa se lahko samo hrana, ki izpolnjuje vse zahteve o varnosti živil.

Poleg že omenjenih finančnih olajšav za donatorje, dopolnjen zakon posrednikom pri razdeljevanju hrane zagotavlja tudi sredstva za nakup tehnične opreme in pripomočkov.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja