Go to Top

S prihodom pomladi nekaterim zadiši transport lesa iz gozda kot dejavnost svojega podjetja

Transport lesa oz. prevoz gozdnih lesenih sortimentov za plačilo, je dejavnost, ki z otoplitvijo podnebja vsekakor zaživi. Prevoz se izvaja praviloma s tovornjaki ali v primeru manjših količin in manjših razdalj tudi s traktorji z ustreznimi prikolicami. To lahko opravljate tudi preko lastnega podjetja in v tem sestavku Vam bomo predstavili pogoje za opravljanje te dejavnosti.

Informativni izračun dohodnine

Licenca za transport lesa

Prevoz blaga v notranjem cestnem prometu zahteva licenco, ki jo samostojni podjetniki (s.p.) ali družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) pridobijo na podlagi oddane vloge pri Gospodarski zbornici Slovenije ali pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Izdajatelj nato izda odločbo o podelitvi licence za opravljanje prevozov, certifikat licence in izvode licence za vsako posamezno vozilo. Število slednjih se izda v tolikih izvodih kot je vozil, kolikor jih prevoznik uporablja za izvajanje prevozov, dokler za njih izpolnjuje vse pogoje. Sam certifikat licence v izvirniku se hrani na sedežu prevoznika.

Pridobitev licence za transport lesa zahteva od prevoznika dober ugled. V zakonodaji je to opredeljeno z navedbo, da podjetje ali podjetniki posamezniki ne smejo biti obsojeni za kazniva dejanja. Prav tako ne smeji biti pravnomočno kaznovani za hujši prekršek (v zadnjih dveh letih več kot dvakrat). Zahtevan je tudi ustrezen finančni položaj, kjer je mišljena ustrezna višina kapitala in rezerv. Potrebno je imeti imenovanega upravljavca prevozov, torej vsaj ena fizična oseba, ki dejansko in neprekinjeno vodi prevozno dejavnost podjetja in ima resnično povezavo s podjetjem. To je lahko zaposleni, direktor ali samostojni podjetnik posameznik. Ta oseba mora svoje poznavanje zakonodaje in pravil z različnih strokovnih področij dokazati s pridobitvijo spričevala o strokovni usposobljenosti in opravljenega preizkusa znanja za osebo odgovorno za prevoze.

Transport lesa zahteva tudi ustreznost vozila, ki mora biti registrirano v Republiki Sloveniji in mora biti v lasti podjetja ali pa mora to imeti pravico uporabe tega vozila, kar mora tudi dokazati z ustrezno pogodbo.

Pravni nasvet

Transport lesa in prevoznica ali prevozni dokument

Transport lesa in gozdnih lesenih sortimentov zahteva prevoznico ali prevozni dokument, ki jo sprva pridobi lastnik gozda. To listino zatem lastnik izroči prevozniku in tako listina omogoča sledljivost lesa. To listino mora prevoznik imeti s seboj med prevozom. Pridobi se jo na Zavodu za gozdove Slovenije.

V kolikor gre za les pridobljen iz gozdov v lasti fizičnih oseb, njihova skupna količina ne presega šestih kubičnih metrov, je namenjen lastni uporabi in jih prevaža lastnik gozda oziroma njegov ožji družinski član, potemtakem prevoznica ni potrebna.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Pred pričetkom izvajanja dejavnosti transporta lesa

S prihodom pomladi nekaterim zadiši transport lesa iz gozda kot dejavnost svojega podjetjaPred prvim pričetkom izvajanja dejavnosti je potrebno pristojni gozdarski inšpekciji priložiti dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev in izpolnjevanju pogojev varnosti pri delu. Izvajalci morajo imeti ustrezno delovno in osebno varovalno opremo, kot so zaščitna oblačila in čelada, gozdarske rokavice in varovalno obutev. Opravljen morajo imeti tečaj varnega dela v gozdu.

Za opravljanje del gozdarskega traktorista ali traktoristke je potrebna tudi opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija, za katero se zahteva vsaj opravljena osnovnošolska izobrazba ter vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil F-kategorije in traktorske priključke.

Podjetnik, ki bo opravljal transport lesa preko s.p ali d.o.o., to registrira na naši VEM točki

Na Datini VEM točki lahko opravi registracijo podjetja brezplačno, mora pa ob tem registrirati tudi primerno dejavnost. Za transport lesa je to »Storitve za gozdarstvo« (SKD 02.400).

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja