Go to Top

Za mehanična popravila motornih vozil ne potrebujete le primerne delavnice, ampak tudi…

Ko se ponudi primerna lokacija za odprtje delavnice za mehanična popravila motornih vozil, se marsikateremu posamezniku s podjetniško žilico, začnejo obračati kolesca za izpeljavo posla. Vendar mora biti pri tem podjetnik pozoren, saj mora v svoj načrt vključiti še podrobnosti in izpolniti v tem sestavku navedene pogoje.

Izračun dohodnine – olajšava za otroke

Mehanična popravila motornih vozil – katero dejavnost registrirati?

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Za opravljanje dejavnosti morate imeti registrirano primerno pravno-organizacijsko obliko, kot tudi pri podjetju primerno registrirano dejavnost – »Vzdrževanje in popravila motornih vozil« (SKD 45.200). Le ob primerno registrirani dejavnosti, lahko podjetje za opravljeno dejavnost izda račun. Drugače je podjetnik v prekršku.

Mehanična popravila motornih vozil je obrtna dejavnost… in zahteva se:

Mehanična popravila motornih vozil zahteva obrtno dovoljenje. Tega si uredite na Obrtno-podjetniški Zbornici Slovenije. Za pridobitev obrtnega dovoljenja morate izpolnjevati pogoje glede izobrazbe ali imeti ustrezne delovne izkušnje.

Izobrazba nosilca te obrtne dejavnosti mora biti vsaj srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri. Tako morate biti po izobrazbi vsaj avto-serviser ali vsaj mehanik kmetijskih in delovnih strojev.

Za mehanična popravila motornih vozil se za ustrezne delovne izkušnje štejejo:

  • šest zaporednih let opravljala dejavnost s seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja
  • tri zaporedna leta opravljala dejavnost s seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če dokaže, da se je predhodno vsaj tri leta usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje državno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev
  • tri zaporedna leta opravljala dejavnost s seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če dokaže, da jo je opravljala najmanj pet let kot zaposlena oseba
  • pet zaporednih let opravljala dejavnost s seznama obrtne dejavnosti kot poslovodni delavec, pri čemer je bila vsaj tri od petih let na strokovnih položajih z odgovornostjo za nekatere sektorje podjetja in pri čemer dokaže, da je opravila vsaj triletno predhodno usposabljanje za to dejavnost, kar potrjuje državno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev

Nosilec obrtne dejavnosti je lahko tudi zaposlena oseba pri predlagatelju pridobitve obrtnega dovoljenja, če ta izpolnjuje pogoje.

Pravni nasvet

Mehanična popravila motornih vozil zahteva ustrezno urejen prostor in primerno tehnično opremo…

Glede poslovnega prostora, je za opravljanje dejavnosti mehaničnih popravil motornih vozil potrebno imeti primerno urejen prostor, torej delavnico, primerno urejeno glede na gradbeno zakonodajo. Urejeno mora imeti gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje, ki se urejata na Občini ali Upravni enoti, ter okoljevarstveno dovoljenje. Slednjega izdaja Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija Republike Slovenije za Okolje (ARSO). Delavnica mora zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov in izvajati ustrezne meritve zraka, vode, hrupa in odpadkov.

Informativni izračun plače

Primerna tehnična oprema za mehanična popravila motornih vozil pomeni, da mora ta zagotoviti varovanje okolja – urejene mora imeti oljne lovilce, lovilce maščob, ustrezno speljane odpadne vode v kanalizacijo, ustrezno greznico, male komunalne čistilne naprave ali tekoče vode ipd.. Tudi za ravnanje z nevarnimi snovmi mora biti predvideno in urejeno – tako za kemikalije kot tudi odpadke. Upoštevana morajo biti pravila varstva pri delu in požarnega varstva. Pri podjetju Data d.o.o. nudimo tudi širok nabor pravnih storitev in pravna svetovanja.

Dotična pravna podlaga:

  • Obrtni zakon (ObrZ)
  • Uredba o obrtnih dejavnostih

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja