Go to Top

Stroški položnic – kako jih lahko podjetnik zmanjša?

Podjetniki morajo vsak mesec plačati štiri različne prispevke za socialno varnost in še akontacijo dohodnine (če znesek akontacije ne presega 400 evrov, se ta plača v trimesečnih obrokih). Kako lahko poskrbijo, da bodo njihovi stroški položnic s tem nižji?

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Na seminarju Abeceda poslovanja bo govora tudi o tem, kakšni stroški čakajo podjetnika.

Več informacij

Osebe, ki opravljajo dejavnost, se morajo vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja. To storijo že ob registraciji podjetja na točki VEM.

Vključijo se v vsa štiri obvezna zavarovanja:

  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ),
  • zdravstveno zavarovanje (ZZ),
  • zavarovanje za starševsko varstvo,
  • zavarovanje za primer brezposelnosti.

Zavezanci se sami odločijo, ali bodo plačevali minimalne prispevke za socialno varnost (če za to izpolnjujejo pogoje) ali višje oziroma najvišje možne prispevke za socialno varnost. Ti predstavljajo 3,5-kratnik zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Prijava na izobraževanje

Če podjetnik želi, da bodo njegovi stroški poslovanja nižji, se lahko odloči tudi za samostojno vodenje enostavnega knjigovodstva. Tega se lahko priuči na naši delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo.

Kako poskrbeti za to, da bodo stroški položnic nižji?

Glede na omenjene prispevke, ki jih moraji plačevati podjetniki, morajo mesečno izpolniti pet plačilnih nalogov (UPN) oziroma 60 UPN na leto. Stroški plačevanja prispevkov in akontacije dohodnine pa se lahko zmanjšajo z združitvijo plačil na enem UPN.

Osebe, ki opravljajo dejavnost, morajo mesečno plačevati prispevke na tri različne naslove oziroma na tri različne račune. In sicer:

  • proračunu Republike Slovenije,
  • Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ),
  • Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).

Na Finančni upravi RS (FURS) podjetnikom svetujejo, kako lahko poskrbijo za to, da bodo njihovi stroški s plačilom položnic nižji. Na enem UPN-ju lahko združijo tista plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno. To pomeni, da imajo isti račun (IBAN). Mesečno torej lahko namesto petih različnih položnic (UPN), podjetniki izpolnijo le tri. Na ta način bodo njihovi stroški za provizije bank nižji.

Prijava na izobraževanje

Na FURS opozarjajo, da je treba obvezno izpolniti ločena UPN za ZPIZ in ZZZS. Na tretjem UPN pa lahko podjetniki združijo akontacijo dohodnine, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za primer brezposelnosti.

stroškiZavezanci morajo biti pri tem pozorni zlasti na sklic SI19 DŠ-99996, ki omogoča, da z enim UPN poravnajo vse davke v okviru posameznega prejemnika sredstev. S tem ko zavezanci vpišejo v UPN to referenco (sklic), prostovoljno dopustijo, da se s plačilom pokrivajo najstarejše davčne obveznosti po datumu zapadlosti.

Če želijo pokriti točno določene davčne obveznosti, na FURS odsvetujejo uporabo splošnega sklica 99996, ampak za vsako vrsto davka poseben UPN.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja