Go to Top

Energetski pregled podjetja: Pridobite nepovratna sredstva

Eko sklad je objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednje velikim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda. Energetski pregled podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije. Na njegovi podlagi se podajo možnosti za uvajanje sprememb pri rabi energije, opredeli in stroškovno se oceni učinkovitejše možnosti prihranka energije in možnost uporabe sodobnih tehnologij. Te pripomorejo k energetski učinkovitosti.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Poslovni načrt je ključ do pridobitve nepovratnih sredstev. Zato se pozanimajte, kako ga dobro napisati.

Več informacij

K čemu pripomore energetski pregled?

Energetski pregled povečuje konkurenčnost podjetja in osveščenost zaposlenih ter prinaša okoljske koristi. Energetski pregled podjetju da podlago, na kateri se oblikuje strategija rabe energije. Njegovi rezultati pa lahko vplivajo na odločitve o prihodnjih investicijah.

V okviru energetskega pregleda mora biti izdelano končno poročilo in opravljena predstavitev izvedenega energetskega pregleda podjetju. Vodstvo podjetja pa mora delno ali v celoti sprejeti sklep o nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe predlaganih rešitev.

Za pridobitev sredstev na kateremkoli razpisu je pomembno, da ima podjetje izdelan kakovosten poslovni načrt. Na naši delavnici ga lahko pod vodstvom strokovnjaka izdelate že v enem dopoldnevu. Poslovni načrt pa je tudi tema seminarja Kako pripraviti uspešen poslovni načrt.

Prijava na izobraževanje

Kdo lahko pridobi sredstva za energetski pregled?

energetski pregledEnergetski pregled lahko s sredstvi razpisa opravijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge, ki izpolnjujejo pogoje glede velikosti podjetja.

Višina nepovratne finančne pomoči bo znašala do 50 odstotkov upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV, ki ga bo podjetje naročilo pri zunanjem izvajalcu.

Vlogo bo moralo podjetje oddati na Eko sklad pred pričetkom izvajanja energetskega pregleda. Zraven bo moralo predložiti dokazilo o velikosti podjetja, računovodske izkaze podjetja in predračun ustreznega izvajalca za izvedbo energetskega pregleda s popisom vseh elementov, zahtev in kriterijev, skladno s standardi in zahtevami, ki so navedene v javnem pozivu. Nepovratna finančna pomoč za izvedbo energetskega pregleda se bo štela kot državna pomoč podjetju – prejemniku pomoči. Rok za zaključek energetskega pregleda bo 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja