Go to Top

Ste kupovali oblačila in obutev prek svojega podjetja?

Davčni zavezanci, ki ste v preteklih letih kupovali blago in storitve za neposlovne namene, ste ravnali v nasprotju veljavno zakonodajo.  V kolikor ste v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 kupovali določene vrste blaga ali storitve, ki niso v skladu z opravljanjem vaše dejavnosti, se mogoče še lahko izognete odgovornosti za prekršek.

Finančna uprava RS je od izbranih dobaviteljev,  ki prodajajo takšne vrste blaga in storitve, ki so pretežno namenjene za zasebne namene (oblačila, obutev, zabavna elektronika, potovanja…) pridobila podatke o opravljenih nakupih v njihovih maloprodajnih enotah po Sloveniji.

Na podlagi analiziranih podatkov so ugotovili, da so poslovni subjekti nabavljali oblačila, obutev, luksuzne izdelke priznanih blagovnih znamk (zlatnina, ure, torbice), turistične aranžmaje in podobno. Nakupi tovrstnega blaga in storitev predstavljajo neupravičeno zniževanje davčne osnove, neupravičen odbitek DDV-ja ali osnovo za obračun dohodnine.

Ko vas obišče inšpektor je že prepozno!

Finančni inšpektor po poteku osmih dni od vročitve sklepa o finančnem inšpekcijskem nadzoru obišče zavezanca v njegovih poslovnih prostorih, kjer pregleda poslovne in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov. Prav tako pregleda poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca.

ZSte kupovali oblačila in torbice prek svojega podjetja?avezanec je dolžan predložiti poslovne knjige in evidence, poslovno dokumentacijo in druge dokumente na kraju opravljanja inšpekcijskega nadzora in dajati pojasnila, ki so potrebna za njihovo razumevanje.

V kolikor se želite izogniti neprijetnemu obisku inšpektorja, vložite samoprijavo pred začetkom davčno inšpekcijskega nadzora.

Samoprijava

S samoprijavo lahko zavezanci nekatere nepravilnosti odpravijo sami, pod določenimi pogoji pa se s tem izognejo tudi odgovornosti za prekršek. Tako lahko zavezanec davčni obračun predloži po zakonskem roku, če hkrati tudi poravna obveznost in določene obresti. V primeru predložitve napovedi po zakonskem roku, pa davčni organ v odločbi izračuna obveznost in ustrezne obresti. Na enak način lahko zavezanec tudi popravlja napake v obračunu oziroma napovedi.

Samoprijava je mogoča najpozneje do:

  • začetka inšpekcijskega nadzora;
  • vročitve odmerne odločbe;
  • začetka postopka o prekršku;
  • začetka kazenskega postopka.

Za kakršna koli dodatna vprašanja z davčnega področja ali s področja računovodstva lahko pokličete naše svetovalce na 01 600 1530 ali pošljete e-mail na data@data.si.

Prijava na svetovanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja