Go to Top

Študenti lahko za brezposelnega starša uveljavijo dobrih 2000 evrov olajšave

Da starši lahko uveljavljajo svojega otroka za olajšavo, je splošno znano dejstvo. Le malo jih pa ve, da Zakon o dohodnini enako omogoča tudi študentom za svoje starše.

Študenta Zakon o dohodnini definira kot osebo, katere primarna dejavnost je študij za poln študijski čas skladno s predpisi, ki urejajo visokošolsko področje.

Kdaj lahko študent starša uveljavlja kot olajšavo?

  • Študenti lahko za brezposelnega starša uveljavijo dobrih 2000 evrov olajšaveko so starši brez prihodkov oziroma ti ne zadostujejo za preživetje
  • ko študent preživlja svojega starša

Deveti odstavek 115. člena Zakona o dohodnini opredeljuje, da se za vzdrževanega družinskega člana štejejo tudi starši oziroma posvojitelji zavezanca za dohodnino.

To velja v primerih, ko starši ali posvojitelji ali nimajo lastnih dohodkov za preživljanje ali pa so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Slednja po 114. členu Zakona o dohodnini tistemu, ki vzdržuje družinske člane, priznava zmanjšanje letne davčne osnove za 2.066 evrov letno. Naj omenimo, da gre za enak znesek, ki ga imajo starši možnost uveljavljati za prvega vzdrževanega otroka.

Obvezni pogoj: skupno gospodinjstvo

Ni dovolj, da študent svojega starša uveljavlja kot olajšavo zgolj ob zgoraj omenjenih pogojih. Eden od njih je še je, da starši ali posvojitelji brez ali z majhnimi prihodki živijo v skupnem gospodinjstvu s študentom davčnim zavezancem.

Omenjeno olajšavo pa je še mogoče uveljavljati, če starši živijo  v socialno-varstvenem zavodu in  študent zavezanec krije stroške teh storitev. Pod enakimi pogoji pa olajšava velja tudi za starše ali posvojitelje zavezančevega zakonca, če slednji ni zavezanec za dohodnino.

Do zakona o dohodnini sicer lahko dostopate na tej povezavi.

Preberite tudi Olajšava za vzdrževane družinske člane: kako jo uveljaviti?

Izračun dohodnine 2014 – olajšava za otroke

Če želite izvedeti več o davčni optimizaciji, se lahko naročite na posvetovanje  z našimi davčnimi strokovnjaki.

Prijava na svetovanje


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja