Go to Top

Sponzorstvo in donatorstvo – kakšna je razlika?

Sponzorstvo in donatorstvo sta pogosta v poslovnem svetu. Marsikdo ne pozna razlike med tema pojmoma.

Sponzorstvo je pogodben odnos med sponzorjem (podjetjem) in prejemnikom sredstev. Prejemnik je denimo kulturno društvo ali športni klub. Sponzor se zaveže vložiti določena finančna sredstva v zameno za usluge drugega. V čem pa se sponzorstvo in donatorstvo razlikujeta?

>>> Vse o obračunu davka in drugih podjetnikovih obveznostih izveste na Abecedi poslovanja. Izobraževanje je primerno tudi za tiste, ki ste odprtje podjetja izvedli šele pred kratkim. <<<

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Sponzorstvo in donatorstvo – kaj velja za pravne osebe?

Pri donaciji donator od prejemnika donacije ne pričakujemo nobene protiusluge. Praviloma so prejemniki donacij nepridobitne organizacije, ki so registrirane za spodaj navedene namene.

Sponzorstvo in donatorstvoDonator lahko za dane donacije uveljavlja davčno olajšavo za znesek izplačil v denarju in v naravi v humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene. In sicer, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti.

To olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 odstotka obdavčenega prihodka zavezanca – donatorja (pravne osebe) v davčnem obdobju. Poleg te olajšave lahko zavezanec – donator uveljavlja še olajšavo v višini 0,2 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene in za izplačila prostovoljnim društvom ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu. Imate dodatna vprašanja? Vabljeni na naše davčno svetovanje.

Vse veljavne predpise mora podjetje upoštevati tudi pri pripravi zaključnih finančnih poročil. Vabimo vas na našo delavnico, kjer razložimo vse, kar morate vedeti o zaključni bilanci!

Svoje knjigovodstvo vodite sami? Ste v dvomih, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha?

Računovodsko se v tem primeru pri donatorju – pravni osebi donacija obravnava kot drug odhodek, davčno pa kot davčno nepriznan odhodek. Pri prejemniku (nepridobitni organizaciji) pa se donacija obravnava kot prihodek iz nepridobitne dejavnosti, kar pomeni, da je neobdavčen. Za več informacij se lahko obrnete na naš računovodski servis.

Če bi donator (pravna oseba) doniral denar ali v naravi drugemu podjetniku ali podjetju, pa bi se pri prejemniku to vštevalo med obdavčljive prihodke, pri darovalcu pa se ne bi priznalo kot davčna olajšava za donacije.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Sponzorstvo in donatorstvo – razlike

Sponzorstvo in donatorstvo se razlikujeta v tem, da gre pri sponzorstvu za poslovno sodelovanje med sponzorjem in prejemnikom sredstev. Sponzor za svoje plačilo pričakuje povratno pridobitev točno določenega blaga ali storitve od prejemnika sponzorskih sredstev. V praksi gre največkrat za oglaševanje sponzorja.

Stroški sponzoriranja so 100-odstotno  davčno priznani stroški sponzorja, zato je to za sponzorja davčno ugodnejše kot donacija. Vendar pa so tako prejeti prihodki nepridobitne organizacije zanjo prihodki iz opravljanja pridobitne dejavnosti. Kot taki zvišujejo davčno osnovo organizacije.

Nepridobitne organizacije zato raje prejemajo donacije, saj s tem nimajo povsem nobenih obveznosti do donatorja, prejeta sredstva (ali protivrednost materialnih dobrin) pa se obravnavajo se kot prihodki iz nepridobitne dejavnosti in so neobdavčeni.

Sponzorstvo in donatorstvo – kaj velja za fizične osebe?

Tudi fizične osebe se lahko odločijo za donacijo nepridobitnim organizacijam. To lahko (med drugim) storijo tako, da se odločijo za donacijo do skupno 0,5 odstotka odstotka svoje dohodnine. Izberejo lahko do največ pet organizacij iz seznama nepridobitnih organizacij in jim namenijo ta del dohodnine kot donacijo. Ta denar bi sicer ostal v državnem proračunu, donator pa s to donacijo ničesar ne izgubi. Vsekakor lahko fizične osebe po želji donirajo denar v dober namen tudi sicer, vendar to ne bo vplivalo na znižanje njihove dohodnine.

Doniranje fizičnim osebam

Pravna oseba lahko donira v naravi ali denarju tudi neposredno fizičnim osebam. Taka donacija se šteje kot darilo, ki je davčno nepriznan odhodek in ne predstavlja davčne olajšave. Prejemniku – fizični osebi se tako darilo šteje v dohodninsko osnovo med prihodke, od katerih mora plačati dohodnino.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja