Go to Top

Prodaja kostanja na ulici – dobra ideja za zaslužek!

Prodaja kostanja na ulici, gre za sezonski zaslužek

Prodaja kostanja na ulici zahteva ustrezno registracijo, morali boste ustanoviti podjetje. Za ustanovitev podjetja ni zahtevana nobena posebna izobrazba, vendar pa boste morali za registracijo dejavnosti zadostiti pogojem in zahtevam, ki jih najdete v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) pod šifro 56.104 – začasni gostinski obrat.

Prodaja kostanja na uliciZačasni gostinski obrat je obrat, ki pripravlja in prodaja hitro pripravljene jedi na stojnicah, v kioskih in podobnih začasnih objektih praviloma brez gostinskih sedežev, kjer nudijo:

  • ocvrte ribe, krompirček, tople sendviče, hamburgerje, kuhane hrenovke, palačinke, burek in podobne jedi,
  • peka kostanja, koruze, ipd.,
  • sladoled po porcijah ali iz avtomatov.

Za opravljanje gostinske dejavnosti oz. prodaja kostanja na ulici, se t. i. začetnega dovoljenja, ki preverja izpolnjevanje pogojev, ne potrebuje, saj le te preverja ustrezna inšpekcijska služba.

Premični objekt, v katerem se izvaja gostilniška dejavnost oz. prodaja kostanja na ulici , mora biti ustrezno označen.  Upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji, zunanje površine morajo biti ustrezno urejene. Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati se mora v rednem obratovalnem času, ki mora biti potrjen s strani občine. Pri izvajanju svoje dejavnosti mora gostinec upoštevati tudi omejitve prodaje tobačnih izdelkov ter omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Vse najmanjše podrobnosti, ki jih morate poznati pred registracijo podjetja, z vami delimo na brezplačnem skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Prodaja kostanja na ulici, ki spada pod gostinsko dejavnost se lahko opravlja tudi zunaj, in sicer na javnih prireditvah, sejmih ipd., vendar vsakokrat največ 30 dni. Gostinec lahko na prireditvi opravlja gostinsko dejavnost le s soglasjem prireditelja!

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali na data@data.si!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Zunaj pa se gostinska dejavnost lahko izvaja tudi med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, na smučiščih ipd., na predlog pristojnega organa občine pa lahko tudi izven turistične sezone ali za obdobje, daljše od enega leta (potrebovali boste soglasje občine).

Gostinec lahko brez posebne registracije v svojem gostinskem obratu gostom nudi tudi posamezne izdelke.  Ponudba le teh je v gostinstvu običajna (tobačni izdelki, spominki, turistične publikacije, slaščice, slane palčke, žvečilni gumi ipd.). Ti  zaokrožujejo njegovo ponudbo (suhomesnati izdelki, ustekleničene pijače, kava ipd.).

Več o pogojih za začasni gostinski obrat si lahko preberete tudi v Želite prodajati hrano na ulici? Registrirati morate začasni gostinski obrat!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja