Go to Top

Prijava poslovnega naslova brez soglasja lastnika nepremičnine

Še nekaj let nazaj je bila možna prijava poslovnega naslova brez soglasja lastnika nepremičnine. To je v praksi pomenilo, da so se lahko na vaš naslov, torej na naslov nepremičnine, katere lastnik ste, prijavila podjetja in podjetniki, ki jih sploh niste poznali. Posledično so vas obiskovali inšpektorji in izvršitelji in iskali podjetja in ljudi, o katerih niste ničesar vedeli.

Potrebujete pravni nasvet glede prijave poslovnega prostora? Pokličite nas na 01 6001 530 ali nam pišite na [email protected]

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

S spremembo zakonodaje, se je prijava poslovnega naslova delno uredila, saj je sedaj za prijavo poslovnega naslova potrebno soglasje lastnika nepremičnine. S tem se je v precejšnji meri omejilo oziroma preprečilo prijavljanje poslovnih naslovov, brez da bi lastniki nepremičnin to vedeli. Še vedno pa so v praksi pogosti primeri, ko lastnik sicer poda soglasje določenemu podjetju ali samostojnemu podjetniku za prijavo poslovnega naslova (npr. poslovnemu partnerju, družinskemu članu ali najemniku), pozneje pa pride do spremembe okoliščin in lastnik želi takšno soglasje preklicati. Takšni primeri so na primer, ko podjetji prenehata poslovno sodelovati, ko se razdre najemna pogodba z najemnikom, ki je imel soglasje tudi za prijavo poslovnega naslova svojega podjetja na naslovu, ali pa pride do razprtij ali razhodov med družinskimi člani. Kaj lahko v takšnih primerih stori lastnik nepremičnine, ki ne dovoli več podjetju ali podjetniku, da posluje na njegovem naslovu?

Prijava poslovnega naslova brez soglasja lastnika nepremičnineLastnik objekta lahko na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 13/2014, s spremembami in dopolnitvami) pri pristojnem sodišču, na območju katerega ima pravna oseba svoj sedež in ki je pristojno za odločanje o vpisih podatkov o tej pravni osebi v sodni register, predlaga začetek postopka izbrisa iz registra.

Informativni izračun plače

Eden od izbrisnih razlogov iz sodnega registra brez likvidacije je namreč, v skladu z določilom druge točke prvega odstavka 427. člena ZFPPIPP, če podjetje ne posluje na naslovu, ki je vpisan v sodni register. Po drugi točki drugega odstavka 427. člen ZFPPIPP velja, da obstaja razlog za izbris pravne osebe iz sodnega registra iz prve točke prvega odstavka tega člena, če pravna oseba ne dokaže drugače, in sicer pri vsaki pravni osebi, če je kot njen poslovni naslov v sodni register vpisan naslov:
– na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznana,
– na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu ali
– ki ne obstaja.

Ustanovitev podjetja

Začetek postopka izbrisa lahko predlaga oseba, ki je lastnik objekta na naslovu, ki je v sodni register vpisan kot poslovni naslov pravne osebe. Predlogu za izbris mora priložiti dokaz, da je lastnik tega objekta ter tudi dokazati, da obstaja izbrisni razlog. Torej, da podjetje, ki je prijavljeno na njegovem naslovu, nima soglasja za to).

Za podrobnejšo razlago in pomoč pri ureditvi izbrisa iz sodnega registra podjetja ali samostojnega podjetnika, ki posluje na vašem naslovu brez vašega soglasja, vas vabimo na svetovanje k našim pravnim strokovnjakom. Za ponudbo nas pokličite na 01/6001-530 ali nam pišite na [email protected]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja