Go to Top

Prijava poslovnega naslova brez soglasja lastnika nepremičnine

Prijava poslovnega naslova brez soglasja lastnika nepremičnine

Prijava poslovnega naslova brez soglasja lastnika nepremičnine.  Pomeni, da so se lahko na vaš naslov, torej na naslov nepremičnine, katere lastnik ste, prijavila podjetja in podjetniki, ki jih sploh niste poznali. Posledično so vas obiskovali inšpektorji in izvršitelji in iskali podjetja in ljudi, o katerih niste ničesar vedeli.

Potrebujete pravni nasvet glede prijave poslovnega prostora? Pokličite nas na 01 6001 530 ali nam pišite na data@data.si

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

S spremembo zakonodaje, se je prijava poslovnega naslova delno uredila, saj je potrebno soglasje lastnika nepremičnine. S tem se je v precejšnji meri omejilo oziroma preprečilo prijavljanje poslovnih naslovov, brez da bi lastniki nepremičnin to vedeli.

Še vedno pa so v praksi pogosti primeri, ko lastnik sicer poda soglasje določenemu podjetju ali samostojnemu podjetniku za prijavo poslovnega naslova. Pozneje pa pride do spremembe okoliščin in lastnik želi takšno soglasje preklicati. Takšni primeri so na primer, ko podjetji prenehata poslovno sodelovati, ko se razdre najemna pogodba z najemnikom. Ali pa pride do razprtij ali razhodov med družinskimi člani. Kaj lahko v takšnih primerih stori lastnik nepremičnine, ki ne dovoli več podjetju ali podjetniku, da posluje na njegovem naslovu?

Prijava poslovnega naslova brez soglasja lastnika nepremičnineLastnik objekta lahko na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, predlaga začetek postopka izbrisa iz registra.

Informativni izračun plače

Eden od izbrisnih razlogov iz sodnega registra brez likvidacije je namreč, dae podjetje ne posluje na naslovu, ki je vpisan v sodni register.

Ustanovitev podjetja

Začetek postopka izbrisa lahko predlaga oseba, ki je lastnik objekta na naslovu, ki je v sodni register vpisan kot poslovni naslov pravne osebe.  Predlogu za izbris mora priložiti dokaz. To je, da  je lastnik tega objekta ter tudi dokazati, da obstaja izbrisni razlog. Torej, da podjetje, ki je prijavljeno na njegovem naslovu, nima soglasja za to).

Za podrobnejšo razlago in pomoč pri ureditvi izbrisa  podjetja ali samostojnega podjetnika, ki posluje na vašem naslovu, vas vabimo na svetovanje k našim pravnim strokovnjakom. Za ponudbo nas pokličite na 01/6001-530 ali nam pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja