Go to Top

Prijava delavca ob zaposlitvi iz naslonjača: M obrazec

M obrazec je dokument, s katerim urejate socialna zavarovanja. Vse prijave in odjave v obvezna socialna zavarovanja ter spremembe morajo delodajalci tako zase, kot tudi za svoje zaposlene in ostale osebe, ki jim pomagajo na podlagi pogodb civilnega prava, urejati z M obrazci. Med obvezna socialna zavarovanja sodijo štiri zavarovanja: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti.

Prijava na izobraževanje

Naj ob tem poudarimo, da se od leta 2013 dalje družinske člane zavaruje zgolj in samo osebno na Zavodu za zdravstveno zavarovanje! Več o tem najdete tukaj.

Podjetniki, vse prijave v obvezna socialna zavarovanja lahko z M obrazci uredite kar iz svoje pisarne!

izobraževanje

E-urejanje socialnih zavarovanj: M obrazci

Na seminarju boste izvedeli, kateri M obrazec služi različnim postopkom socialnega zavarovanja!

Več informacij

Tudi na naši VEM točki lahko še vedno uredite vse prijave, odjave in spremembe v socialnih zavarovanjih za družbenike, samozaposlene in vse zaposlene, pripravili pa smo tudi seminar, kjer vas bomo naučili, kako lahko vsa socialna zavarovanja s pomočjo M obrazcev uredite sami!

M obrazec za prijavo delavca v zavarovanje

Zaradi sprememb zakonodaje se noben M obrazec ne more več oddati na izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, lahko pa vse M obrazce oddate sami na portalu e-Vem, na točkah VEM ali preko pooblaščene osebe.

Poslovne osebe, da bi vam bilo urejanje socialnih zavarovanj zase oziroma za vaše zaposlene, smo pripravili seminar, na katerem vam bomo predstavili vse, kar rabite vedeti o M obrazcih, kakšni so roki ter kako jih izpolniti.

Prijava na izobraževanje

Seznanili vas bomo tudi z nekaterimi zapleti in triki, ki se lahko pojavijo, ko se boste oddaje lotili samostojno.

  • Prijava v obvezno socialno zavarovanje (M-1)

Če ste kot poslovni subjekt vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. gospodarska družba, samostojni podjetnik, oseba, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, zavod), za prijavo delavca v socialno zavarovanje potrebujete obrazec M-1. Prijavi priložite pogodbo o zaposlitvi, če gre za prijavo delavca, ki je v pogodbenem razmerju.

M-obrazec

Prijava delavca: Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) v 45. členu določa, da mora biti prijava za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. V primeru, ko delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

Prijava za samostojnega podjetnika in družbenika, ki je poslovodna oseba: V obvezna socialna zavarovanja morate biti vključeni tudi samostojni podjetniki in družbeniki, ki ste poslovodne osebe, če niste zavarovani po drugi, prednostni podlagi za polni delovni čas. Prijavo v obvezna socialna zavarovanja morate vložiti v roku osem dni od dne, ko nastopi obveznost zavarovanja.

Pridite na seminar o M obrazcih!

Prijava za samostojnega podjetnika in družbenika, ki je poslovodna oseba: V obvezna socialna zavarovanja morate biti vključeni tudi samostojni podjetniki in družbeniki, ki ste poslovodne osebe, če niste zavarovani po drugi, prednostni podlagi za polni delovni čas. Prijavo v obvezna socialna zavarovanja morate vložiti v roku osem dni od dne, ko nastopi obveznost zavarovanja.

  • Odjava iz obveznega socialnega zavarovanja (M-2)

Obrazec M-2 potrebujete za odjavo zavarovanca. To je treba storiti v roku osmih dni od dneva prenehanja pravnega razmerja, ki je podlaga za obvezno zavarovanje oziroma od dokončnosti odločbe o lastnosti zavarovanca oziroma pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča.

Vsi poslovni subjekti morajo obvezna socialna zavarovanja urejati preko M obrazcev.

Klikni in deli

Delodajalec za zavarovanca, kateremu preneha pogodba o zaposlitvi na podlagi sporazuma oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca in izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine ter je vložil zahtevo za priznanje te pravice, vloži odjavo iz zavarovanja največ 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja.

Zakaj morate na naš seminar? Preverite tukaj, imamo cel kup dobrih razlogov! 

Prijava na izobraževanje

  • Sprememba socialnega zavarovanja (M-3)

Spremembo ali popravek obveznega socialnega zavarovanja urejate z obrazcem M-3. Spreminjate lahko podatke rubrik matična številka enote poslovnega subjekta; številka delovnega dovoljenja; iztek zavarovalnih pogojev; vrsta in področje izobrazbe;  poklic, ki ga opravlja; delovno razmerje; izmensko delo; poslan v državo; vrsta invalidnosti.

Sprememba podatkov z obrazcem M-3 sporočite v osmih dneh od nastanka spremembe oziroma ugotovitve napake.

  • Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M-12)

Zaposleni v podjetju imajo to zavarovanje že urejeno na podlagi prijave v obvezno socialno zavarovanje, vložene na obrazcu M-1, za dejavnosti iz 17. in 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) pa zavarovanca prijavite oziroma odjavite z obrazcem M-12.

Prijava na izobraževanje

Nekaj primerov, ki so vključeni v omenjena člena ZZVZZ, so tudi osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo, učenci in študentje pri praktičnem pouku (ekskurzije), otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, vojaški invalidi, brezposelne osebe na javnih delih, volonterji, športniki, trenerji, osebe, ki opravljajo naloge notranjih organov idr.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja