Go to Top

Prihaja svetovni dan potrošnikov

Svetovni dan potrošnikov, ki ga obeležujemo 15. marca, je letos posvečen zmanjšanju uporabe antibiotikov v živinoreji. V Sloveniji so te številke razmeroma nizke, zaupanje potrošnikov pa se je pri nas v zadnjih letih povečalo. Po cenah in individualni potrošnji pa smo pod povprečjem EU-28, piše Statistični urad RS (SURS).

15. marca obeležujemo pravzaprav Svetovni dan pravic potrošnikov, in sicer gre za spomin na vizionarski govor predsednika ZDA J. F. Kennedyja, ki je na ta dan leta 1962 kot prvi voditelj katerekoli države v nagovoru v kongresu spregovoril o potrošnikih in njihovih pravicah, leta 1983 pa je to postalo tudi uradno.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Veste, da je Varstvo in zdravje pri delu usposabljanje, ki je po zakonu obvezno?

Več informacij

Letošnji svetovni dan potrošnikov izpostavlja rabo antibiotikov v živinoreji; Sloveniji kaže dobro

svetovni dan potrošnikovLeta 2013 se je v Sloveniji v povprečju na en kilogram teže živali v živinoreji prodalo 22 mg antibiotikov (22 mg/PKE oziroma populacijske korekcijske enote (angl. population correction unit – PCU)).  V 26 državah članicah EU in Evropskega gospodarskega prostora se je v 2013 prodalo povprečno 110 mg/PKE antibiotikov za uporabo v živinoreji. Slovenija s temi podatki sega pod evropsko povprečje in tudi pod povprečje držav, iz katerih uvažamo največ mesa, količina prodanih antibiotikov za uporabo v živinoreji pa v zadnjih letih tudi zmanjšuje. Leta 2010 se je pri nas porabilo 47 mg/PKE, leta 2011 46 mg/PKE in v 2012 37 mg/PKE.

Naše sosede prodale več, Skandinavci manj antibiotikov na enoto

V Avstriji so v 2013 prodali 57, v Nemčiji 179, na Madžarskem 230 in v Italiji 302 mg/PKE. Manj antibiotikov na PKE kot pri nas so tedaj  prodali le na Švedskem (13 mg/PKE), v Islandiji (5 mg/PKE) in na Norveškem (4 mg/PKE).

Zaupanje potrošnikov se v zadnjih letih povečuje

Zaupanje potrošnikov merimo s kazalnikom zaupanja potrošnikov. Vanj so združena pričakovanja posameznikov o finančnem stanju v gospodinjstvih, v gospodarstvu, glede možnosti za varčevanje in glede brezposelnosti za prihodnjih 12 mesecev. V Sloveniji je bilo zaupanje potrošnikov v zadnjih 10 letih pod povprečjem EU-28, v 2015 pa se mu je precej približalo.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Poznate zakonske predpise, ki bi jih moral poznati in upoštevati vsak podjetnik?

Več informacij

Individualna potrošnja na svetovni dan potrošnikov

Individualna potrošnja na prebivalca, izražena v standardih kupne moči, je bila v Sloveniji v letu 2014 precej nižja od povprečja v EU-28, in sicer za 25 odstotkov. Cene proizvodov za potrošnjo gospodinjstev so bile v 2014 v Sloveniji povprečno za 17 odstotkov nižje od povprečja v EU-28. Višje od tega povprečja so bile le cene zabavne elektronike (za 3 odstotke); cene hrane in brezalkoholnih pijač so bile pri nas le za en odstotek nižje od povprečja v EU-28.

Več o potrošniških pravicah in dolžnostih zakonsko ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), slovenske organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom potrošnikov, pa so Zveza potrošnikov Slovenije, Urad za varstvo potrošnikov in Tržni inšpektorat RS, ki tudi letos trgovcem gleda pod prste.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja