Go to Top

Prenos podjetja na družinskega člana

Prenos podjetja na družinskega člana je postopek, ki mora biti pravno urejen. V kolikor imate pri tem dodatna vprašanja, lahko odgovore nanje podajo naši pravni strokovnjaki. Za ponudbo posveta nas pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Brezplačno registrirajte podjetje

Kako poteka prenos podjetja na družinskega člana

Ta postopek ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Prenos podjetja na družinskega člana pomeni, da na prevzemnika preide podjetje, pa tudi pravice in obveznosti v zvezi z njim. Družinski član kot prevzemnik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem.

Za prenos podjetja na družinskega člana morata podjetnik in podjetnik prevzemnik skleniti ustrezno pogodbo. Ta mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa. Vsebovati mora vse elemente, ki jih zahteva zakon:

  • firmo in sedež podjetnika,
  • izjavo o prenosu podjetja,
  • vrednost podjetja na dan obračuna prenosa podjetja z natančnim opisom podjetja.

V pogodbo o prenosu se lahko vključi tudi izrecno soglasje glede uporabe imena in priimka podjetnika v firmi podjetnika prevzemnika in soglasje glede uporabe matične številke podjetnika.

Izračunajte si plačo

Pravno svetovanje

Odprite d.o.o. na DATI

Prenos podjetja na družinskega člana – vpis v Poslovni register Slovenije

Družinski član – podjetnik prevzemnik mora vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja pri AJPES. Predlogu za vpis je potrebno priložiti tudi sklenjeno pogodbo o prenosu. Na podlagi vloženega predloga AJPES vpiše družinskega člana kot prevzemnika podjetja v Poslovni register. Istočasno pa iz registra po uradni dolžnosti izbriše podjetnika, ki je svoje podjetje prenesel na družinskega člana.

Izberite dobrega računovodjo

Odgovornost podjetnika

Z vpisom prenosa podjetja v Poslovni register Slovenije podjetnik preneha opravljati dejavnost, njegovo podjetje pa preide na podjetnika prevzemnika. Kadar družinski član kot podjetnik prevzemnik ne izpolni obveznosti, ki so nastale podjetniku pred vpisom prenosa v register, odgovarja zanje prvotni podjetnik z vsem svojim premoženjem.

Včasih se ob prenosu podjetja pojavi tudi želja po njegovem preoblikovanju; recimo iz s.p. v d.o.o. Več o tem lahko preberete na tej povezavi.

Obvezni interni akti podjetja

Prenos podjetja na družinskega člana kot delni prenos

Podjetnik na družinskega člana lahko prenese tudi zgolj del podjetja in ne celote. V tem primeru tudi prvotni podjetnik nadaljuje s poslovanjem in ne pride do njegovega izbrisa iz registra.

Želite izpeljati postopek, pa niste seznanjeni z vsemi informacijami? Pomagamo vam lahko, da bo prenos urejen s pravnega, davčnega, pa tudi računovodskega vidika. Za ponudbo posveta nas pokličite na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si.

Prijavite se na e-novice!


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja