Go to Top

Prenos podjetja na družinskega člana

Zgodi se, da otroci podjetnika, ko npr. končajo šolanje ali pa se starši želijo upokojiti, želijo od staršev prevzeti del dejavnosti podjetja ali pa celotno podjetje. Pri tem ni nikakršnih ovir ali bistvenih razlik.

Prenos podjetja na družinskega članaHipotetično gledano (če ostanemo pri prej omenjenima očetu in sinu), sta oče in sin pri notarju dolžna pripraviti pogodbo o prenosu podjetja na družinskega člana.

Pri tem pogodbi ni potrebno prilagati izrecnega soglasja podjetnika o uporabi imena in priimka v firmi podjetnika prevzemnika in soglasja glede uporabe matične številke podjetja.

Edina razlika je, da v primeru prenosa dela podjetja AJPES ne izbriše podjetnika iz Poslovnega registra po uradni dolžnosti, saj podjetnik ne preneha opravljati dejavnosti (kot v primeru prenosa podjetja), ampak je del dejavnosti (ali podjetje) le prenesel na družinskega člana.

S prenosom preidejo na prevzemnika tako podjetje, kot tudi vse pravice in odolžnosti/obveznosti, povezane s podjetjem. To pomeni, da prevzemnik kot pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, ki zadevajo preneseno podjetje prevzemnika.

Podjetnik na tak način lahko prenese podjetje le na enega družinskega člana in še ta družinski član mora biti sin ali hči ali zakonec (1. dedni red), naslednik pa mora dejavnost opravljati vsaj še pet let.

V  takem primeru, ko sta izpolnjena oba pogoja, prenos podjetja ni obdavčen oziroma povedano drugače, je davčno nevtralen.

Pripravila: Bogdana Rejc in Gašper Meden

Želite izpeljati prenos podjetja pa niste seznanjeni z vsemi informacijami?

Mi vam lahko pomagamo, da bo prenos podjetja urejen tako s pravnega, davčnega pa tudi računovodskega vidika. Pokličite nas na 01 600 1530 ali pošljite mail data@data.si.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja