Go to Top

Preoblikovanje s.p. v d.o.o. – kdaj se izplača?

Preoblikovanje s.p. v d.o.o. je odločitev podjetnika, ki jo mora pred izvedbo dobro razmisliti. Podjetniki na začetku podjetniške poti raje registrirajo s.p. predvsem zato, ker za ustanovitev s.p. ne potrebujejo ustanovnega kapitala. Ko pa podjetniki razvijejo svojo dejavnost in začnejo dosegati večje dobičke, je smiselno, da začnejo razmišljati o spremembi pravnoorganizacijske oblike. Kako pa ta proces deluje?

Najpogosteje se podjetniki odločijo za preoblikovanje s.p. v d.o.o.. Ste tudi sami v procesu preoblikovanja podjetja? Pri postopku in odločitvi vam lahko pomagajo davčni in pravni svetovalci podjetja DATA. Za plačljivo posvetovanje jim pišite na data@data.si  ali pokličite na 01/600-1530.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Preoblikovanje s.p. v d.o.o. – odgovornost podjetnika kot razlog za preoblikovanje

Pogosti razlog za preoblikovanje s.p. v d.o.o. je odgovornost samostojnega podjetnika. Kot s.p. je namreč podjetnik absolutno odgovoren in odgovarja z vsem svojim premoženjem. Poslovanje, pri katerem podjetnik jamči z vsem svojim premoženjem, je zelo tvegano, saj lahko morebitna prisilna izterjava pomembno ogrozi njegovo osnovno preživetje, kot tudi preživetje njegove družine.

Izračunajte si vašo plačo z našim kalkulatorjem!

pravno svetovanje

Do katere višine so neobdavčene jubilejne nagrade?

Preoblikovanje s.p. v d.o.o. – rast poslovanja kot razlog preoblikovanja

Če se podjetnikova dejavnost širi, dobički večajo in je zaposlenih je vse več, je pa smiselno, da s.p. preoblikuje v d.o.o. Ena temeljnih prednosti pri družbi z omejeno odgovornostjo je predvsem manjša davčna obremenitev pri večjih dobičkih. Je pa pomembno omeniti tudi, da se včasih podjetniki odločijo zapreti s.p. in potem na novo ustanoviti podjetje.

Vse kar morate vedeti o normiranem s.p.-ju pred registracijo!

Preoblikovanje s.p. v d.o.o. – osebni razlogi kot razlog preoblikovanja

Prenos dejavnosti na naslednike in njihovo vključevanje v podjetje, je prav tako lahko eden od razlogov za preoblikovanje s.p. v d.o.o. V d.o.o. se je smiselno preoblikovati že pred prenosom na naslednike. Tako ostane prenosnik lastnik svojega poslovnega deleža v gospodarski družbi, nasledniki pa lahko vstopajo v poslovanje z novimi poslovnimi deleži ali drugače.

Koliko znašajo popoldanski s.p. prispevki 2023?

Preoblikovanje s.p. v d.o.o. – postopek

Postopek preoblikovanja s.p. v d.o.o., mora podjetnik opraviti pri notarju. Na dva načina lahko podjetnik statusno preoblikuje svoje podjetje:

  1. samostojni podjetnik lahko prenese podjetje (s.p.) na novo kapitalsko družbo ali
  2. Samostojni podjetnik lahko prenese podjetje (s.p.) na prevzemno kapitalsko družbo.

V prvem primeru mora samostojni podjetnik sprejeti sklep o prenosu in vložiti predlog za prenos podjetja pri notarju. Ta potrebne dokumente overi in jih posreduje v odločanje sodišču. Sodišče opravi hkraten vpis ustanovitve nove družbe in prenos podjetja v sodni oziroma Poslovni register Slovenije. Ajpes po prejemu sklepa sodišča o vpisu prenosa podjetja izbriše samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra po uradni dolžnosti.

V drugem primeru pa mora samostojni podjetnik namesto sklepa o prenosu podjetja, s poslovodstvom prevzemne družbe skleniti pogodbo o prenosu podjetja. Ta mora biti sklenjena v notarskem zapisu. Z vpisom prenosa podjetje s.p.-ja preide na novo družbo, podjetnik (fizična oseba) pa postane imetnik deležev družbe.

Samostojni podjetniki! Razmišljate o pravnoorganizacijski spremembi svojega podjetja? So razlogi, ki jih omenjamo v prispevku tudi vaši razlogi, da iščete odgovore na preoblikovanje s.p. v d.o.o.? Pri postopku in odločitvi vam lahko pomagajo davčni in pravni svetovalci podjetja DATA. Za plačljivo posvetovanje jim pišite na data@data.si  ali pokličite na 01/600-1530.

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja