Go to Top

Pravna in poslovna sposobnost fizičnih oseb – kakšna je razlika?

Zagotovo ste že zasledili, da mora imeti fizična oseba za opravo določenih dejanj, npr. sklenitev pogodbe, pravno in poslovno sposobnost. Pa veste kaj to pomeni in kdaj je oseba pravno oziroma poslovno sposobna? Za dodatne informacije in pravni nasvet se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Pravna sposobnost je sposobnost fizične osebe, da je nosilec pravic in obveznosti. Pravno sposobna je tako vsaka fizična oseba. Ta nastopi z rojstvom in preneha s smrtjo osebe ter je ni mogoče nikomur odvzeti.

Poslovna sposobnost pa je sposobnost fizične osebe, da veljavno sklepa pravne posle in samostojno pridobiva pravice ter prevzema obveznosti. Poslovna sposobnost torej pomeni zmožnost za samostojno nastopanje v pravnem prometu.

Kdaj oseba postane poslovno sposobna?

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

V našem pravnem redu postane oseba polno poslovno sposobna s polnoletnostjo. Torej z dopolnjenim osemnajstim letom starosti. Vendar pa polnoletnost ni edina predpostavka poslovne sposobnosti. Oseba mora namreč biti tudi razsodna, torej sposobna razumeti pomen svojih dejanj in ravnati v skladu s svojo voljo.

Izjemoma lahko oseba postane poslovno sposobna tudi pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti. To je mogoče, če mladoletna oseba sklene zakonsko zvezo ali če postane roditelj. V primeru sklenitve zakonske zveze, pridobi mladoletnik poslovno sposobnost že na podlagi zakona. Če postane mladoletnik roditelj, pa je za pridobitev poslovne sposobnosti potrebna še sodna odločba. Sodišče v tem primeru prizna popolno poslovno sposobnost mladoletniku, če je dosegel tako telesno in duševno zrelost, da je sposoben za samostojno življenje.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Omejena poslovna sposobnost

V Republiki Sloveniji poznamo tudi pojem omejene oziroma delne poslovne sposobnosti. Omejeno poslovno sposobne so namreč osebe, ki so dopolnile 15 let starosti. Te osebe lahko same sklepajo pravne posle, razen če zakon za določene primere določa drugače. Dovoljenje staršev je tako potrebno v primerih, če omejeno poslovno sposobna oseba sklepa posel, ki bi lahko bistveno vplival na njegovo življenje pred polnoletnostjo ali po njej.

Pravni nasvet

Odvzem poslovne sposobnosti

V nasprotju s pravno sposobnostjo, je poslovno sposobnost osebi mogoče tudi odvzeti oziroma omejiti. Postopek za odvzem poslovne sposobnosti je v pristojnosti sodišča, za odvzem pa mora biti podan utemeljen razlog, kot je npr. duševna zaostalost, duševna bolezen, odvisnost od psihoaktivnih snovi . Podane morajo torej biti okoliščine, ki posamezniku onemogočajo oblikovanje racionalne volje in ta ni sposoben skrbeti zase in za svoje interese.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja