Go to Top

Poznate sankcije pri osebnem dopolnilnem delu?

Sankcije pri osebnem dopolnilnem delu so po novi razlagi Finančnega urada RS pri nekaterih kršitvah nižje, kot so bile. Posameznika lahko po novem sankcije pri osebnem dopolnilnem delu doletijo v višini od 400 do 5.000 evrov, če vrednotnica za osebno dopolnilno delo ni pridobljena pravočasno ali če se vrednotnica za osebno dopolnilno delo ne glasi na pravo ime.

Spremembo sankcije pri osebnem dopolnilnem delu je Furs objavil v dokumentu o osebnem dopolnilnem delu , kjer so med drugim po novem v osebno dopolnilno delo uvrstili tudi pastirstvo in oskrba živine.

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Imate hobi in si želite z njim zaslužiti?

Več informacij

Sankcije pri osebnem dopolnilnem delu so še

sankcije pri osebnem dopolnilnem delu

  • z globo od 1.000 do 7.000 evrov se sankcionira delo, ki bi lahko bilo osebno dopolnilno delo ni priglašeno oziroma izvajalec ni vpisan v seznam oseb, ki opravljajo osebno dopolnilno delov (pri Ajpesu) in če posameznik opravlja osebno dopolnilno delo kljub temu, da njegov ustvarjen prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku preseže tri povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu.
  • Naročnik,  ki ne pridobi pravočasno vrednotnice za izvajalca osebnega dopolnilnega dela, omogoči delo na črno in se zato kaznuje z globo od 1.000 do 5.000 evrov.
  • Če delodajalec, ki ni posameznik, za opravljanje del z izvajalcem del, ki je posameznik, ne zagotovi ustrezne pravne podlage, zaposluje na črno in se kaznuje z globo od 5.000 do 26.000 evrov.

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Ko razmišljate o občasnem delu, je dobro vedeti, kaj se vam najbolj izplača.

Več informacij
  • Z globo od 500 do 2.500 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca iz prejšnjega odstavka.
  • Kupec izdelkov, ki kupi izdelke od posameznika kot osebe, ki opravlja osebno dopolnilno delo, za katerega ve, da nima priglašenega osebnega dopolnilnega dela, ali ve, da zanj ni pridobljena vrednotnica, omogoči delo na črno in se kaznuje z globo od 2.600 do 15.600 evrov, naročnik, ki ni posameznik, z globo od 420 do 1.600 evrov odgovorna oseba naročnika, ki ni posameznik oziroma z globo od 1.000 do 5.000 evrov kupec – posameznik.
  • V kolikor posameznik za osebno dopolnilno delo ne izda računa, se kaznuje z globo od 2.000 do 125.000 evrov.
  • Posameznik, ki dohodkov prejetih iz naslova osebnega dopolnilnega dela ne napove, se kaznuje z globo od 250 do 400 evrov.
  • Posameznik, ki pred priglasitvijo osebnega dopolnilnega dela za to naroči, objavi oglas ali oglasno sporočilo v časopise, revije, na radio, televizijo in v druge elektronske medije ali na drug način, ki je dostopen javnosti, ki ponuja ali oglašuje delo, nedovoljeno oglašuje in se kaznuje z globo od 500 do 2.500 evrov.

Poznate vsa dela, ki sodijo med osebno dopolnilno delo? Morda se vam obeta zaslužek!

Klikni in deli

Kaj je treba vedeti pri osebnem dopolnilnem delu?

Pri osebnem dopolnilnem delu je v skladu z  Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 pomembno vedeti to, da ne gre za delo na črno, temveč za manjša dela posameznika, ki jih ne sme opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. Za osebno dopolnilno delo se šteje:

  • kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače in da so določena pod točko A na seznamu del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo. Ta dela se ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. Posameznik lahko opravlja delo le za osebo, ki ima vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime. Vrednotnico mora pridobiti naročnik pred pričetkom opravljanja dela.
  • Kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja, ali kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča, pod pogojem, da so ta dela določena pod točko B na seznamu del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo. Posameznik lahko opravlja navedena dela, če je pred opravljanjem dela sam pridobil vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime.

Posameznik, ki je priglasil osebno dopolnilno delo, dela lahko opravlja le sam osebno in ne more za ta dela najemati drugih fizičnih oseb (npr. posameznik, ki nabira gozdne sadeže, le-te tudi sam osebno prodaja in ne more za prodajo najeti druge fizične osebe po podjemni pogodbi).

Ste vedeli, da izdelovanje voščilnic in spletna trgovina prav tako sodita med seznam del, ki ste štejejo za osebno dopolnilno delo?

Preverite še celotni Seznam del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo.

O tem, kako so obdavčeni izvajalci osebnega dopolnilnega dela, smo na Dati že pisali. Preverite v dveh prispevkih, kjer je s primeri za lažje razumevanje ponazorjeno, na kaj vse moramo biti pozorni, ko se lotimo osebnega dopolnilnega dela in kako potekajo uradni postopki:

Zakonsko osebno dopolnilno delo ureja tudi Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu.

Vir: Furs

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja