Go to Top

Povprečna mesečna bruto plača – višja za moške

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih moških v Sloveniji v letu 2017 je znašala 1.769 evrov. Zaposlene ženske pa so v povprečju prejemale 1.664 evrov bruto plače.

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v Sloveniji je v letu 2017 znašala 1.721 evrov. To je za 2,1 odstotka več kot v prejšnjem letu. Moški so v povprečju prejemali plačo, ki je višja od slovenskega povprečja, povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk pa je bila nižja od povprečja.

Za izračun bruto v neto plače in obratno uporabite naš spletni kalkulator.

Informativni izračun plače

Najvišje plače: finance in zavarovalništvo

Najvišje bruto plače so v letu 2017 zabeležili v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2.461 evrov), najnižje pa v kmetijstvu in lovu ter gozdarstvu in ribištvu (1.331 evrov), gradbeništvu (1.310) in gostinstvu (1.209 evrov). Nad  2.000 evrov bruto plače so bile še v naslednjih dejavnostih:

  • oskrba z električno energijo, plinom in paro,
  • rudarstvo,
  • informacijske in komunikacijske dejavnosti,
  • dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti.

Kje ženske zaslužijo več kot moški?

Povprečna mesečna bruto plačaPovprečna mesečna bruto plača žensk je bila v 2017 v skoraj v vseh dejavnostih nižja od povprečne mesečne bruto plače moških. Izjeme so bile dejavnosti, kjer med zaposlenimi prevladujejo moški, vendar ženske v teh dejavnostih opravljajo bolje plačana dela:

  • oskrba z vodo,
  • ravnanje z odplakami in odpadki,
  • saniranje okolja,
  • gradbeništvo ter
  • promet in skladiščenje.

V jugovzhodni Sloveniji najbolj izenačeni

Povprečna mesečna bruto plača se je v letu 2017 glede na preteklo leto najbolj zvišala v podravski statistični regiji, za 3,4 odstotka. Povprečna mesečna bruto plača moških in žensk je bila v letu 2017 najbolj izenačena v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (plača moških: 1.698 evrov, žensk pa 1.671 evrov). Najvišja razlika v povprečni mesečni bruto plači med moškimi in ženskami pa je bila v gorenjski in posavski statistični regiji. Sicer pa je Statistični urad RS predstavil tudi podatke, ki omogočajo primerjavo med plačami glede na stopnjo izobrazbe in sektor.

Povprečna mesečna bruto plača v evrih glede na izobrazbo in sektor zaposlitve

 višje- in visokošolska izobrazbasrednješolska izobrazba osnovnošolska izobrazba ali manj javni sektorzasebni sektor
ženske2.168 1.266 1.015 1.855 1.496
moški2.616 1.465 1.223 2.090 1.636

Niste zadovoljni s svojo plačo? Razmislite o samozaposlitvi, ko si lahko sami določite višino plače.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili zanimivih zgodb in koristih novic!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja