Go to Top

Povečanje osnovnega kapitala d.o.o. – Kakšen je postopek?

Povečanje osnovnega kapitala pri d.o.o.

Povečanje osnovnega kapitala se nanaša na družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). D.o.o. je namreč kapitalska družba, torej družba, za ustanovitev katere je potrebno vplačati ustrezen osnovni kapital.

Družbeniki d.o.o. za obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo ne odgovarjajo s svojim osebnim premoženjem. Družba torej odgovarja upnikom le s svojim premoženjem, zato mora biti tako ob ustanovitvi kot tudi tekom poslovanja v družbi vedno zagotovljen osnovni kapital.

Informativni izračun dohodnine

Minimalni osnovni kapital d.o.o.

Potrebujete pravni nasvet glede vplačila osnovnega kapitala? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Zakon o gospodarskih družbah določa, da mora osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo znašati najmanj 7.500 EUR. Sestavljajo ga osnovni vložki družbenikov. Vrednost osnovnih vložkov je lahko različna, vendar pa mora vsak vložek znašati najmanj 50 EUR.

Družba mora ves čas poslovanja paziti, da je zagotovljeno premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala. Kadarkoli tekom poslovanja pa se lahko družba oziroma njeni družbeniki odločijo tudi za povečanje osnovnega kapitala.

računovodsko svetovanje

Povečanje osnovnega kapitala d.o.o.

O povečanju osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo odloča skupščina družbenikov. Povečanje osnovnega kapitala se lahko opravi:

  • kot povečanje z novimi vložki ali
  • kot povečanje iz sredstev družbe.

Želim se prijaviti na e-novice

Kakšen je postopek, če želite povečati osnovni kapital?

  1. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala: Za povečanje kapitala družbe morajo njeni družbeniki sprejeti ustrezen sklep. Ta mora biti sprejet z najmanj tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov. Družbena pogodba sicer lahko določa tudi višjo večino, ne pa tudi nižje. Sklep družbenikov mora potrditi notar.
  2. Prevzem novih vložkov: Ob povečanju osnovnega kapitala imajo dosedanji družbeniki prednostno pravico do prevzema novih vložkov. Nove vložke dosedanji družbeniki prevzamejo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu. Rok za uveljavitev te pravice je 14 dni od dneva skupščine, na kateri je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala. Prevzem novih vložkov mora biti sestavljen v obliki notarskega zapisa.
  3. Vpis v sodni register in vplačilo novih vložkov: Kadar gre za povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, morajo družbeniki te tudi dejansko vplačati na račun družbe.
  4. Zaključna faza postopka je prijava spremembe družbene pogodbe za vpis v sodni register. Sprememba družbene pogodbe in s tem povečanje osnovnega kapitala družbe bo pričela veljati z vpisom v sodni register.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja