Go to Top

Posebne olajšave od 2022 dalje – kakšne so spremembe in novosti?

Posebne olajšave za starejše, dijake in študente

Posebne olajšave so s spremembo Zakona o dohodnini (Zoh-2) spremenjene, nekatere pa tudi nove. Nedolgo nazaj smo pisali o povišani splošni olajšavi, ki velja za vse fizične osebe, že za dohodke, ki jih prejemajo od 01.01.2022. Tokrat bomo predstavili posebne olajšave, ki veljajo le za določene zavezance. Bi tudi vi potrebovali pomoč pri tolmačenju novega dohodninskega zakona ali pa imate vprašanja glede dohodnine ali drugih davkov? Obrnite se na naše davčne strokovnjake! Za termin plačljivega svetovanja se lahko naročite na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Informativni izračun dohodnine

Davek od dohodka iz dejavnosti

Pri ugotavljanju davčne osnove samostojnih podjetnikov, so tisti podjetniki, ki so invalidi po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov in nimajo zaposlenih delavcev, deležni posebne olajšave. Ta davčna olajšava ostaja enaka in znaša 30 odstotkov povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Višje posebne olajšave, 60 odstotkov, so priznane tistim invalidom zavezancem s 100% telesno okvaro oziroma gluhim osebam. Seveda tako kot ostale olajšave po Zdoh-2, tudi posebne olajšave za zavezanca invalida, ne morejo uveljavljati tisti samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo upoštevajoč normirane odhodke. Mimogrede, če želite izvedeti, na kaj vse morajo biti pozorni normiranci, se prijavite na naš seminar!

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

davčno svetovanje

Preberite tudi – Dohodninska lestvica 2022 se je vendarle spremenila!

Starostniki in posebne olajšave

Poleg obstoječe posebne olajšave za osebe, ki prejemajo pokojnino iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v višini 13,5 odstotka, se z novelo Zdoh-2 uveljavlja še dodatna. Nova davčna olajšava velja za starostnike po dopolnjenem 70. letu starosti. Višina posebne olajšave je 1.500 evrov, letno. Posebnost je tudi v tem, da lahko to olajšavo že upoštevajo izplačevalci med letom, pri izračunu akontacije dohodnine. Mesečni znesek posebne olajšave znaša 125 evrov.

Rezervirajte termin za registracijo podjetja pri nas!

Nova olajšava za prostovoljce

Popolnoma nova je tudi olajšava za fizične osebe, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči. Določeni so tudi drugi pogoji, in sicer mora oseba to opravljati nepretrgoma 10 let in ga upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v ustrezni evidenci. Višina letne olajšave znaša 1.500 evrov, mesečne pa 125 evrov. Uveljavljanje te posebne olajšave je prav tako mogoče že med letom, ob izplačilu dohodka, pri izračunu akontacije dohodnine. V ta namen, mora prostovoljec svojemu izplačevalcu predložiti podpisano obvestilo o uveljavljanju olajšave za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči pred izplačilom dohodka. Sicer se seveda olajšava uveljavlja na letni ravni kot ugovor na informativni izračun dohodnine.

Postanite stranka računovodskega servisa Data!

Sprememba olajšave za dijaka in študente

Z novelo je prišlo tudi do spremembe posebne olajšave za dijake in študente, torej tiste, ki se izobražujejo, do dopolnjenega 26. leta starosti. Davčna olajšava za zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje znaša 3.500 evrov letno. Izjemoma pripada olajšava tudi osebam starejšim od 26 let, če se vpišejo na študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ 6 let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ 4 leta od dneva vpisa.

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja