Go to Top

Invalid lahko registrira s.p.

Veliko telefonskih klicev sprejmemo v našem podjetju, ki se nanašajo na vprašanja o tem ali lahko invalid registrira s.p.. Lahko.

Klicatelje vedno opozorimo, da morajo poznati vsebino odločbe o invalidnosti. To so prejeli s strani uradne institucije (ZPIZ ali ZZZS). Pri postopku registracije mora bodoči podjetnik-invalid referenta seznaniti s svojim statusom. Seveda je potrebno odločbo tudi prinesti s seboj na postopek registracije s.p.. Na odločbi namreč piše po kateri zakonski podlagi – statusu je izdana odločba invalidnosti. O tem smo pisali v članku Odločba o invalidnosti in prijava v zavarovanje.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Postopek registracije s.p., ki ga odpira invalid poteka enako, kot pri osebah, ki nimajo statusa invalida. Referent Vem točke vodi osebo prek postopka in skupaj pripravita obrazec Prijava podatkov za vpis samostojnega podjetnika, obrazec Prijava davčnih podatkov in Obrazec Prijava podatkov za zdravstveno zavarovanje. Pri tem obrazcu (M1) se postopek razlikuje od ostalih bodočih podjetnikov. V M1 obrazcu je potrebno označiti za katero vrsto invalidnosti gre in priloga M1 obrazca je Odločba o invalidnosti.

Invalid in s.p.Podjetnik ob registraciji navede datum, kdaj želi biti vpisan v register podjetij AJPES in naslednji dan od tega datuma, prejme podjetnik-invalid, sklep o vpisu v poslovni register. S tem sklepom nato odpira poslovni račun na banki, če bo v s.p. posloval s poslovnim računom in ne svojim osebnim računom.

V treh dneh po opravljenem postopku na VEM točki, podjetnik že lahko posluje.

Referenti VEM točke Data, vedno opozorimo podjetnike-invalide, da lahko uveljavljajo pravice na Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS, kadar so na razpolago.

V skladu z ZZRZI lahko samozaposleni invalid praviloma uveljavlja pravico do vseh zakonskih vzpodbud, (če za to izpolnjuje določene pogoje):

  • nagrada za preseganje kvote
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, če ima za to izdelan individualni načrt prilagoditve
  • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, če ima za to izdelan individualni načrt podpornih storitev, odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi in ni drugega zavezanca za plačilo prilagoditve
  • subvencije plače, če ima odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, izdelan individualni načrt podpore in na podlagi ocene doseganja delovnih rezultatov, vendar pa zaradi invalidnosti kljub podpornim storitvam in prilagoditvi delovnega mesta ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov
Tudi o teh pravicah se mora podjetnik – invalid pozanimati preden pride na registracijo podjetja.

Vabimo vse posameznike s statusom invalidne osebe, da se pred registracijo s.p., udeležijo brezplačnega seminarja z naslovom Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer se podjetniki invalidi seznanijo s postopkom registracije s.p. na VEM točki.

Sorodni članki:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja