Go to Top

Izplačilo kriznega dodatka – pravniki DATA odgovarjajo na pogosta vprašanja

Izplačilo kriznega dodatka, skladno z nedavno sprejetim Megazakonom, med podjetniki in podjetji odpira veliko vprašanj.  Katerim delavcem se izplača krizni dodatek? Ali morate pripraviti obračun plače za mesec marec, pa ste v dilemi, ali ste dolžni izplačati tudi krizni dodatek?  Ali delavcu pripada krizni dodatek za delo v mesecu marcu, aprilu in maju 2020 ali le za delo v mesecu aprilu in maju 2020? Ali je izplačilo kriznega dodatka obvezno za vse delavce, ki delajo? Ali imajo delodajalci možnost izbire in jim kriznega dodatka ni potrebno izplačati, če tega ne želijo storiti?

Informativni izračun plače

V članku odgovarjamo na naslednja vprašanja:

  • Katerim delavcem pripada krizni dodatek?
  • Za katere mesece delavcem pripada krizni dodatek?
  • Ali je delodajalec dolžan plačati krizni dodatek ali ima možnost izbire in ni zavezan za izplačilo kriznega dodatka?

Na vsa ta in številna druga vprašanja vam lahko odgovorijo pravni ali davčni svetovalci! Pokličite nas na 01 6001 528 ter se dogovorite za svetovanje!

Ali izplačilo kriznega dodatka pripada vsem delavcem?

Ne, izplačilo kriznega dodatka žal ni predvideno za vse zaposlene delavce, ki v času izrednih razmer delajo. Izplačilo kriznega dodatka pripada delavcem v zasebnem sektorju. Iz ukrepa bodo izključeni:

  • neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna,
  • neposredni in posredni uporabniki občinskih proračunov in
  • finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.

Delodajalci, ne veste kateri ukrepi so za vas najprimernejši? Pišite nam na data@data.si– naši strokovnjaki svetujejo, kakšen ukrep je za vas najprimernejši!

Ali je delodajalec zavezan za izplačilo kriznega dodatka?

Zakon pravi, da delodajalec vsakemu zaposlenemu, ki dela izplača krizni dodatek. Kazenske sankcije za delodajalce, ki kriznega dodatka ne bo izplačal, ni predvidena v zakonu. Državna sekretarka Ministrstva za delo meni, da so delodajalci dolžni izplačati sorazmerni del kriznega dodatka tudi za marec 2020 in nimajo izbire pri izplačilu le tega.

Delodajalci, veste kaj izplačilo kriznega dodatka pomeni za vaše stroške? Naši računovodski svetovalci vam pri tem svetujejo, pravniki pa razjasnijo določbe zakona in pripravijo vso potrebno dokumentacijo.

Za katere mesece je delavcem potrebno izplačati krizni dodatek?

Sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo v 33. čl. določa, da so delodajalci oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020.

Delodajalci, ki so oproščeni plačila, vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek. Slednji znaša 200 eurov in je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov, niti se ne všteva v letno odmero dohodnine.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Podjetniki, potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz megazakona? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Na podlagi navedenega člena, je mogoče trditi, da delodajalci, ki so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020, plačajo mesečni krizni dodatek. V primeru, da sledimo jezikovni razlagi navedenega člena, pridemo do ugotovitve, da so za izplačilo kriznega dodatka zavezani delodajalci, ki so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Slednje se navezuje na delo v mesecu aprilu in maju 2020. Iz navedenega člena torej tudi izhaja, da je izplačilo kriznega dodatka vezano na oprostitev plačila prispevkov, izplača pa se delavcem samo za delo v mesecu aprilu in maju 2020.

Izplačilo kriznega dodatka in stališča pristojnih institucij

V priročniku FURS z naslovom: »Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa« je navedeno, da zasebni delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela v času epidemije, izplačajo mesečni krizni dodatek Torej za mesec marec, april in maj 2020, in pod pogojem, da zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3 x minimalne plače

Tudi državna sekretarka Ministrstva za delo je pojasnila, da je namen prvega odstavka 33. člena ZIUZEOP, da se nanaša na oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanja za plače, ki se izplačujejo za delo v času od začetka epidemije, to je za delo od 13. marca naprej. Kljub temu, da v zakonu piše drugače, je namen zakona, da se oprostitev plačila prispevkov in izplačilo kriznega dodatka nanaša na delo od 13.3. 2020 naprej.

Delodajalci, potrebujete pomoč pri razjasnitvi, katere prispevke in v kolikšni višini bo krila država?

Izplačilo kriznega dodatka tudi za mesec marec 2020

Menimo, da upoštevajoč strogo zakonsko dikcijo in interpretacijo zakona, obstaja dvom oziroma dilema ali so delodajalci dolžni izplačati krizni dodatek za delo opravljeno v času razglasitve epidemije COVID-19. Res pa je, da upoštevajoč objavljen priročnik, ki ga je pripravil FURS in pojasnilo državne sekretarke Ministrstva za delo, ni dvoma, da je delodajalec dolžan izplačati sorazmerni del kriznega dodatka tudi za mesec marec 2020.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja