Go to Top

Podaljšanje poskusnega dela – kdaj se lahko odločite za to?

Podaljšanje poskusnega dela je mogoče v primeru začasne odsotnosti delavca z dela. Več o tem, v katerih primerih, na kakšen način in za koliko časa se lahko poskusno delo podaljša, si preberite v našem članku! Več o poskusnem delu smo pisali tukaj.

Informativni izračun plače

Potrebujete pomoč pri pripravi pogodbe o zaposlitvi s poskusnim delom ali aneksa za podaljšanje poskusnega dela? Pišite na data@data.si in se z našimi pravniki dogovorite za ponudbo.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Poskusno delo

O poskusnem delu se lahko delodajalec in delavec dogovorita s pogodbo o zaposlitvi. Obdobje poskusnega dela je namenjeno obema strankama, torej tako delavcu kot delodajalcu, da lahko v tem obdobju preverita, ali jima sodelovanje na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ustreza.

BRUTO NETO PLAČA

Trajanje poskusnega dela

V skladu z delovnopravno zakonodajo lahko obdobje poskusnega dela traja največ 6 mesecev. Nekatere področne kolektivne pogodbe pa določajo tudi krajše maksimalno obdobje poskusnega dela.

Tako delavec kot delodajalec lahko v času trajanja poskusnega dela redno odpovesta pogodbo o zaposlitvi. Odpovedni rok v poskusnem obdobju je krajši in znaša 7 dni.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Podaljšanje poskusnega dela po določbah zakona

Podaljšanje poskusnega dela je v Zakonu o delovnih razmerjih dokaj skopo urejeno. Zakon tako določa le, da je podaljšanje poskusnega dela mogoče v primeru začasne odsotnosti delavca z dela.

V primeru katere odsotnosti se lahko poskusno delo podaljša, za koliko časa in kdo o tem odloča, zakon ne določa.

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

Podaljšanje poskusnega dela zaradi odsotnost delavca

Podaljšanje poskusnega dela je po določbah zakona tako mogoče le v primeru začasne odsotnosti delavca z dela. Pri tem je treba upoštevati upravičeno odsotnost delavca. Najpogosteje bo to odsotnost zaradi bolezni ali nege družinskega člana. Seveda pa ni izključena niti odsotnost zaradi koriščenja letnega dopusta.

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Poskusno obdobje je namenjeno preizkusu delavčevih sposobnosti, zato se v primeru daljše odsotnosti delavca lahko zgodi, da delodajalec delavca še ni uspel v zadostni meri preizkusiti. Po drugi strani pa v takšnem primeru tudi delavec morda še ni uspel izkazati svojih sposobnosti. Možnost podaljšanja poskusnega dela je tako bilo potrebno zakonsko omogočiti.

Informativni izračun dnevnice

Kako in za koliko časa se poskusno delo podaljša?

Odločitev o podaljšanju poskusnega dela sprejema delodajalec. Pobudo za podaljšanje pa lahko da tudi delavec.

Zakon ne določa, koliko časa mora biti delavec odsoten, da se poskusno delo podaljša, niti ne določa, za koliko časa se lahko podaljša. To je tako prepuščeno urejanju s kolektivnimi pogodbami, internimi akti delodajalcev ali samo pogodbo o zaposlitvi.

Pravni nasvet

Aneks k pogodbi o zaposlitvi za podaljšanje poskusnega dela

Za podaljšanje poskusnega dela je najprimerneje skleniti ustrezen aneks k pogodbi o zaposlitvi. Možno pa je podaljšanje odrediti tudi z enostranskim sklepom delodajalca.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja