Go to Top

Poskusno delo neuspešno: Kaj je z odpravnino?

Poskusno delo je obdobje, v katerem lahko delodajalec ugotovi, ali je delavec sposoben za opravljanje dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Delavec pa ima v tem času možnost, da spozna, ali mu konkretno delo sploh ustreza. Po zakonu velja, da se delavec in delodajalec o poskusnem delu pisno dogovorita v pogodbi o zaposlitvi.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Kaj vam lahko prinese samozaposlitev?

Več informacij

Poskusno delo ni obvezno, če pa se delavec in delodajalec zanj dogovorita, mora biti urejeno s pogodbo o zaposlitvi. Tako določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v svojem 125. členu. Brez pogodbe o zaposlitvi gre pri takšnem razmerju za zaposlovanje na črno, opozarjajo na Inšpektoratu RS za delo. Obenem pa brez ustrezne določbe v pogodbi o zaposlitvi delodajalec ne more odpustiti delavca iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela. Takšna odpoved bi bila namreč nezakonita.

Koliko časa lahko traja poskusno delo?

poskusno deloZDR-1 poskusno delo omejuje na največ šest mesecev. Dopušča pa podaljšanje njegovega trajanja, in sicer v primeru začasne odsotnosti delavca z dela. Za podaljšanje poskusnega dela se morata delodajalec in delavec izrecno dogovoriti v obliki aneksa k pogodbi o zaposlitvi. Če potrebujete pomoč pri sestavljanju pogodb o zaposlitvi, vam v podjetju Data nudimo pravno svetovanje.

Podjetniki začetniki pa vse informacije glede zaposlovanja sicer lahko dobite na brezplačnem seminarju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?.

Prijava na izobraževanje

Neuspešno opravljeno poskusno delo

V času trajanja poskusnega dela lahko tako delavec kot delodajalec odpovesta pogodbo o zaposlitvi. Odpovedni rok je v obeh primerih kratek, in sicer sedem dni. Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa to lahko stori le, če ugotovi, da delavec poskusnega dela ni opravil uspešno.

ZDR-1 torej delodajalcu daje možnost, da redno odpove pogodbo že v času trajanja ali ob poteku poskusnega dela. Odpovedni rok je, kot rečeno, sedemdnevni, namesto odpovednega roka pa delodajalec delavcu lahko izplača tudi denarno nadomestilo, če je tak njun dogovor.

Poleg tega lahko v času trajanja poskusnega dela delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi tudi, če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

Potrebujete pravni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo!

Rok Gros, DataRok Gros, Data

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela ZDR-1 delavcu priznava pravico do odpravnine, kot v primeru redne odpovedi iz poslovnega razloga.

A pozor, to ne velja za vse delavce. Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za delo, odpravnina ob redni odpovedi iz poslovnega razloga delavcu pripada le, če je pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto. Poskusno delo pa traja največ šest mesecev, kar v praksi pomeni, da bo do “takšne odpravnine upravičen le že zaposleni delavec, ki bi se ob sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem dogovoril za poskusno delo. Denimo v primeru, ko že zaposleni delavec doseže višjo stopnjo izobrazbe in sklene novo pogodbo o zaposlitvi.”

Prijava na izobraževanje

Komentarjev (2)

  • Natalija Kos 7. Septembra 2017 - 8:51 Odgovori

    Ali delavcu, ki je na poskusnem delu in predčasno zaključi z delom ker ni bil zadovoljen z njim pripada socialna podpora v primeru da po prenehanju z poskusnim delom ne najde druge zaposlitve? Pogoj je prijava v bazo bresposelnih seveda. In kakšni so upravičljivi razlogi za prekinitev pogodbe in aneksa poskusnega dela, da je delavec še upravičen do denarnih sredstev s strani države?

    • Manca Borko Grimšič 12. Septembra 2017 - 16:01 Odgovori

      Pozdravljeni! V zvezi s socialno podporo po prenehanju delovnega razmerja se obrnite na pristojni center za socialno delo. Če ste imeli v mislih nadomestilo za brezposelnost, vam bodo pomagali na zavodu za zaposlovanje. V kolikor pa bi želeli pravno svetovanje v zvezi s pogodbami o zaposlitvi, poskusnem delu in podobnem, pa se lahko obrnete na našo pravno službo, kjer vam lahko ponudijo plačljivo pravno svetovanje. Dosegljivi so na [email protected] ali 01/6001 530. Lep pozdrav, Manca Borko Grimšič, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja