Go to Top

Odpis hrane: skladiščni in proizvodni kalo

Mnogo hrane v proizvodnji, pri transportu in skladiščenju, pristane za seznamu za odpis blaga (lahko gre za t. i. kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), ki pa, če gre za količine v skladu s pravilnikom, predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.

BREZPLAČNO!

izobraževanje

Na zeleni veji boste šele, ko boste znižali stroške poslovanja! En način je tudi ta, da se enostavnega knjigovodstva naučite voditi sami!

Več informacij

Maksimalno višino odpisa blaga (surovin, izdelkov in materiala) zaradi kala, razsipa, razbitja in primanjkljaja, ki se v kmetijstvu ter proizvodnji hrane in pijač šteje za običajnega in predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskih subjektov, od katerega se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost, določa Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj).

Prijava na izobraževanje

  • Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in vsedanjem ter se kaže na teži, obsegu ali površini materiala pri skladiščenju in transportu.
  • Razsip ali razlitje je izguba ali uničenje materiala in izdelkov v tekočem ali sipkem stanju pri skladiščenju, transportu in v proizvodnji.
  • Razbitje je uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z lomljivim blagom in embalažo (steklo, keramika ipd.).
  • Primanjkljaj je izguba, ki je neločljivo povezan s proizvodnim procesom in nastane zaradi lastnosti blaga, uporabljenega pri proizvodnji ali kot proizvod v fazi proizvodnega procesa.

odpisZa odpis, ki presega stopnje po tem pravilniku, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost. Gospodarski subjekti evidentirajo izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje, primanjkljaj) v svojih poslovnih knjigah.

Prijava na izobraževanje

Ob normalnih pogojih poslovanja se običajen odpis blaga šteje po stopnjah od vrednosti prometa, če pa izguba oziroma uničenje blaga presega običajne stopnje, je potrebno ob nastanku sestaviti zapisnik (npr. ko gre za višjo silo).

Stopnje za odpis sadja in zelenjave, sladkorja, moke in jajc

Vse stopnje odpisa za različne skupine blaga navaja Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj).

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

  • Sveže sadje in zelenjava

Stopnje običajnega odpisa blaga pri pridelavi svežega sadja in zelenjave ter sadik, semena in sadilnega materiala navaja 7. člen Pravilnika. In sicer se za transportni kalo za sadje in zelenjavo določi stopnja odpisa v višini enega odstotka, enak je maloprodajni kalo za sveže sadje in zelenjavo. Za skladiščni kalo zaradi gnilobe se pri ugodnih vremenskih razmerah določi največ 10, v kolikor pa so vremenske razmere neugodne (toča, suša, pozeba ipd.) pa do 30 odstotkov.

Proizvodni kalo pri predelavi in konzerviranju sadja in zelenjave je do 30 odstotkov za prebiranje in čiščenje, do 25 odstotkov za lupljenje ter za kuhanje, mešanje in koncentracijo do 20 odstotkov. Visok kalo je pri sadju in zelenjavi predviden tudi pri odmrzovanju in blanširanju (do 40 odstotkov), ostali so nižji.

  • Sladkor

Za uskladiščene količine sladkorja se za dobo enega leta prizna razsip v višini 0,2 odstotka za sladkor, pakiran v papirni embalaži, in 0,1 odstotka za sladkor, pakiran v juti oziroma plastični embalaži.

Odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) predstavlja redni strošek poslovanja.

Klikni in deli

Prijava na izobraževanje

  • Moka (pšenična, ržena, koruzna, ajdova in druge vrste mok, v lastnem proizvodnem procesu predelan riž in vsi zdrobi)

Za vskladiščene količine vseh vrst in načinov pakiranja moke in zdroba se prizna kalo in razsip v višini 0,2 odstotka za dobo skladiščenja do pol leta (za pšenično moko in pšenični zdrob) ter 0,5 odstotka za vse ostale moke in zdrobe.

Pri proizvodnji pekovskih in konditorskih izdelkov pa se priznava primanjkljaj kot razpršek moke v višini 1,3 odstotka od porabljenih v proizvodnji pekovskih izdelkov ter en odstotek od porabljenih količin v proizvodnji konditorskih izdelkov.

Pri gotovih pekovskih izdelkih se priznava kalo iz naslova osuška, ki je neločljivo povezan s prevozom, manipulacijo in skladiščenjem, in sicer pri kruhu v višini 6 odstotkov, pri slaščičarskih izdelkih pa 8 odstotkov.

  • Jajca

Stopnja odpisa za odbiranje in sortiranje jedilnih jajc je 1 odstotek, enako velja za manipulacijo embaliranih jajc od sortirnice preko skladišča do trgovine.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja