Go to Top

Archives

Tag Archives: razsip

Odpis blaga ali kaj gostinci naredijo z razbitimi kozarci?

Odpis blaga v gostinski dejavnosti je razdeljen glede na višino in vrsto odpisa (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis pa predstavlja redni strošek poslovanja. Kot kalo, razsip, razbitje in okvara se štejejo izgube na blagu, ki nastanejo zaradi kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga (sušenje, izhlapevanje, krčenje, topljenje in podobno) in uničenje blaga zaradi ravnanja (manipulacije) z blagom v gostinskih obratovalnicah. Določbe Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje Nadaljuj z branjem

Odpis hrane: skladiščni in proizvodni kalo

Mnogo hrane v proizvodnji, pri transportu in skladiščenju, pristane za seznamu za odpis blaga (lahko gre za t. i. kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), ki pa, če gre za količine v skladu s pravilnikom, predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta. BREZPLAČNO! Maksimalno višino odpisa blaga (surovin, izdelkov in materiala) zaradi kala, razsipa, razbitja in primanjkljaja, ki se v kmetijstvu ter proizvodnji hrane in pijač šteje za običajnega in predstavlja redni Nadaljuj z branjem